Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.799 casos positius nous de coronavirus i registrades 241 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 682.267 casos confirmats de COVID-19 i 30.904 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 52.175 335 12.455 148,02 5.721 67,99 3.222 38,29 795 9,45
Aragón 33.742 308 5.120 388,09 2.543 192,76 1.776 134,62 418 31,68
Asturias 4.695 68 1.005 98,26 599 58,56 88 8,60 19 1,86
Baleares 12.849 28 1.936 168,43 1.080 93,96 990 86,13 327 28,45
Canarias 12.193 161 2.783 129,24 1.191 55,31 929 43,14 287 13,33
Cantabria 6.366 51 1.363 234,56 505 86,91 135 23,23 43 7,40
Castilla La Mancha 37.162 62 7.798 383,60 3.442 169,32 2.721 133,85 574 28,24
Castilla y León 41.743 10 8.446 351,98 4.357 181,58 2.457 102,39 723 30,13
Catalunya 132.700 125 12.638 164,66 6.235 81,24 4.097 53,38> 1.138 14,83
Ceuta 482 9 140 165,14 62 73,13 66 77,85 21 24,77
C. Valenciana 36.139 27 5.755 115,01 2.071 41,39 1.877 37,51 396 7,91
Extremadura 9.149 178 2.999 280,88 1.684 157,72 665 62,28 244 22,85
Galicia 19.621 73 3.087 114,35 1.488 55,12 737 27,30 221 8,19
Madrid 202.688 953 51.467 772,38 24.649 369,92 12.407 186,20 1.747 26,22
Melilla 758 16 286 330,69 103 119,09 87 100,59 18 20,81
Murcia*** 15.457 56 5.716 382,62 2.559 171,30 2.132 142,71 545 36,48
Navarra 15.453 348 4.074 622,73 2.033 310,75 1.851 282,93 515 78,72
País Vasco 41.133 291 6.810 308,46 3.173 143,72 65 2,94 16 0,72
La Rioja 7.762 26 1.408 444,45 777 245,27 544 171,72 139 43,88
ESPAÑA 682.267 3.125 135.286 287,68 64.272 136,67 36.846 78,35 8.186 17,41

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.003 472 994 24 1.702 47
Aragón 5.035 226 405 10 1335 8
Asturias 1.235 23 145 4 342 2
Baleares 1.694 43 226 2 279 3
Canarias 1722 120 325 24 216 11
Cantabria 1.285 30 99 1 232 5
Castilla La Mancha 9.835 64 686 5 3.075 16
Castilla y León 10.258 267 733 19 2.965 44
Catalunya 30.850 70 3.085 3 5.808 4
Ceuta 27 1 6 1 10 1
C. Valenciana 7.561 167 893 17 1.553 21
Extremadura 2.126 115 172 6 550 12
Galicia 3.789 158 412 17 720 26
Madrid 47.077 308 3.781 0 9.129 171
Melilla 81 4 8 0 4 0
Murcia 1710 131 248 12 195 2
Navarra 2.572 125 183 10 561 13
País Vasco 7.403 8 601 0 1.824 65
La Rioja 1.745 25 110 4 404 17
ESPAÑA 145.008 2.357 13.112 159 30.904 468

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.