Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 d’abril de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 22 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 213.024 casos confirmats de COVID.19, 22.157 morts i 89.250 curats. A més, s’han notificat 1.511 amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 22.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 D’ABRIL DE 2020 

CCAA Confirmats COVID-19 Confirmats COVID-19 IA confirmats COVID-19 (14 d.) Anticuerpos positius sense símptomes en el moment
de diagnóstic*
Total Positius
Total Nous PCR Test de
anticossos
Andalucía 11.845 235 11.403 442 30,71 392 12.237
Aragón 5.237 183 4.833 404 117,64 0 5.237
Asturias 2.453 34 2.229 224 70,00 0 2.453
Baleares 1.861 25 1.807 54 35,93 0 1.861
Canarias 2.113 19 2.113 0 12,96 0 2.113
Cantabria 2.206 46 2.023 183 101,02 0 2.206
Castilla La Mancha 17.557 236 15.128 2.429 249,30 0 17.557
Castilla y León 17.402 563 15.510 1.892 286,89 0 17.402
Catalunya** 44.892 1.090 44.892 0 180,44 0 44.892
Ceuta 118 0 100 18 40,11 6 124
C. Valenciana 10.692 154 9.869 823 54,52 43 10.735
Extremadura 3.260 30 2.715 545 92,44 106 3.366
Galicia 8.805 171 0 0 75,83 0 8.805
Madrid 60.487 1.288 57.094 3.393 249,27 0 60.487
Melilla 106 1 106 0 15,03 7 113
Murcia 1.721 26 1.460 261 24,43 0 1.721
Navarra 4.994 95 4.577 417 216,90 69 5.063
País Vasco 13.436 392 11.789 1.647 164,42 0 13.436
La Rioja 3.839 47 3.741 98 256,63 888 4.727
ESPAÑA 213.024 4.635 191.389 12.830 128,82 1.511 214.535

Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
* S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia. Per al càlcul de nous casos de COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.
** Catalunya a més ha notificat 1.027 test positius en persones en les quals s’està determinant si presentaven o no símptomes en el moment de diagnòstic.
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies. Font: elaboració pròpia. Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 23.04.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 22.04.2020).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 22.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.616 51 702 6 1.079 29 3.847 278
Aragón 2.340 36 253 1 681 25 1.680 150
Asturias 1.705 40 130 2 223 12 665 23
Baleares 1.022 17 167 1 168 4 1.047 30
Canarias 855 14 169 5 121 0 969 42
Cantabria 965 9 78 0 173 6 850 132
Castilla La Mancha 8.304 61 546 9 2.188 48 4.577 240
Castilla y León 7.397 133 508 3 1.582 28 5.777 163
Catalunya 23.647 352 2.478 18 4.343 96 15.477 388
Ceuta 9 0 4 0 4 0 76 0
C. Valenciana 4.917 21 650 1 1.124 18 5.388 377
Extremadura 1.375 26 113 1 407 3 1.237 186
Galicia 2.694 20 92¥   375 7 1.676 51
Madrid 7.077¥   981¥   7.684 107 33.645 613
Melilla 44 0 3 0 2 0 55 5
Murcia 624 2 104 0 124 1 766 5
Navarra 1.907 13 129 1 409 8 1.445 129
País Vasco 6.260 59 516 3 1.167 43 8.136 485
La Rioja 1.331 13 82 1 303 5 1.937 38
ESPAÑA     22.157 440 89.250 3.335

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització
i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Font: Ministeri de Sanitat