Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de desembre de 2020

0
1
Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.386 casos positius nous de coronavirus i registrades 178 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.842.289 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 49.698 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 256.664 358 12.432 147,75 5.434 64,58 4.435 52,71 1.041 12,37
Aragón 77.980 206 2.872 217,69 1.278 96,87 1.441 109,23 514 38,96
Asturias 26.469 98 1.506 147,24 586 57,29 86 8,41 29 2,84
Baleares 31.792 131 5.237 455,61 2.800 243,59 3.465 301,45 1.223 106,40
Canarias 25.532 237 3.006 139,59 1.475 68,50 1.346 62,51 402 18,67
Cantabria 17.324 60 942 162,11 427 73,48 220 37,86 74 12,73
Castilla La Mancha 96.259 229 6.201 305,04 2.935 144,38 3.002 147,67 854 42,01
Castilla y León 130.242 289 4.069 169,57 1.713 71,39 2.047 85,31 712 29,67
Catalunya 338.303 1.568 23.136 301,44 11.955 155,76 9.076 118,25 3.359 43,76
Ceuta 2.985 8 102 120,32 31 36,57 47 55,44 10 11,80
C. Valenciana 134.414 172 17.357 346,88 8.059 161,06 7.969 159,26 1.980 39,57
Extremadura 33.558 368 3.604 337,54 2.164 202,68 1.604 150,23 546 51,14
Galicia 57.920 358 4.831 178,96 2.360 87,42 1.654 61,27 461 17,08
Madrid 382.855 2.057 24.082 361,41 12.103 181,63 9.482 142,30 2.754 41,33
Melilla 4.411 19 219 253,22 89 102,91 89 102,91 32 37,00
Murcia 58.232 99 2.399 160,59 1.070 71,62 1.238 82,87 411 27,51
Navarra 41.648 70 1.245 190,30 567 86,67 644 98,44 227 34,70
País Vasco 107.879 426 5.365 243,00 2.315 104,86 75 3,40 9 0,41
La Rioja 17.822 66 718 226,64 386 121,84 370 116,79 123 38,83
ESPAÑA 1.842.289 6.819 119.323 253,74 57.747 122,80 48.290 102,69 14.761 31,39

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.912 96
Aragón 2.577 52
Asturias 1.310 50
Baleares 447 11
Canarias 398 26
Cantabria 364 9
Castilla La Mancha 4.052 48
Castilla y León 5.011 62
Catalunya 8.587 30
Ceuta 58 1
C. Valenciana 2.756 82
Extremadura 1.041 15
Galicia 1.334 26
Madrid 11.683 37
Melilla 43 0
Murcia 716 18
Navarra 947 19
País Vasco 2.881 60
La Rioja 581 6
ESPAÑA 49.698 648