Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de febrer de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 7.461 nous casos positius de coronavirus, i registrades 443 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.161.432 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 68.079 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 472.983 137 21.971 261,12 7.410 88,06 6.345 75,41 919 10,92
Aragón 105.887 174 3.576 271,05 1.410 106,88 1.587 120,29 465 35,25
Asturias 42.717 125 2.567 250,98 1.088 106,37 197 19,26 84 8,21
Baleares 55.802 21 1.266 110,14 469 40,80 953 82,91 249 21,66
Canarias 39.884 169 2.374 110,24 1.101 51,13 1.162 53,96 444 20,62
Cantabria 24.416 63 980 168,65 429 73,83 503 86,56 147 25,30
Castilla La Mancha 167.487 12 3.344 164,50 998 49,09 1.115 54,85 242 11,90
Castilla y León 204.643 289 6.047 252,01 2.253 93,89 2.951 122,98 939 39,13
Catalunya 568.572 114 17.467 227,58 7.399 96,40 8.204 106,89 2.451 31,93
Ceuta 4.522 17 281 331,46 108 127,39 172 202,89 53 62,52
C. Valenciana 376.187 157 10.146 202,77 3.182 63,59 3.620 72,35 703 14,05
Extremadura 68.884 37 1.026 96,09 319 29,88 308 28,85 84 7,87
Galicia 110.608 74 5.446 201,74 1.891 70,05 2.122 78,61 565 20,93
Madrid 578.371 1.246 24.157 362,53 9.816 147,31 8.610 129,21 2.397 35,97
Melilla 6.843 25 376 434,75 158 182,69 166 191,94 53 61,28
Murcia 105.773 82 2.099 140,50 787 52,68 980 65,60 292 19,55
Navarra 51.035 57 994 151,94 446 68,17 554 84,68 219 33,48
País Vasco 149.446 371 6.351 287,67 2.781 125,96 59 2,67 9 0,41
La Rioja 27.372 14 438 138,26 139 43,88 189 59,66 45 14,20
ESPAÑA 3.161.432 3.184 110.906 235,84 42.184 89,70 39.797 84,63 10.360 22,03

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 23.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.141 179
Aragón 3.230 58
Asturias 1.731 44
Baleares 684 7
Canarias 582 15
Cantabria 502 2
Castilla La Mancha 5.543 47
Castilla y León 6.278 76
Catalunya 10.323 50
Ceuta 79 3
C. Valenciana 6.446 151
Extremadura 1.691 17
Galicia 2.166 56
Madrid 13.662 63
Melilla 66 4
Murcia 1.432 41
Navarra 1.090 8
País Vasco 3.712 40
La Rioja 721 10
ESPAÑA 68.079 871