Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 246.752 casos confirmats de COVID-19 i 28.325 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en els últims 14 díes Casos diagnosticats en els últims 7 díes Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.895 1 93 1,11 60 0,71 29 0,34 15 0,18
Aragón 6.011 45 209 15,84 166 12,58 38 2,88 20 1,52
Asturias 2.435 0 4 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.188 0 50 4,35 21 1,83 15 1,30 4 0,35
Canarias 2.415 0 44 2,04 33 1,53 5 0,23 0 0,00
Cantabria*** 2.344 20 3,44 8 1,38 5 0,86 2 0,34
Castilla La Mancha*** 17.987 238 11,71 109 5,36 45 2,21 10 0,49
Castilla y León 19.527 2 274 11,42 132 5,50 41 1,71 14 0,58
Catalunya 60.754 >15 1.223 15,93 500 6,51 236 3,07 82 1,07
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.494 2 142 2,84 63 1,26 21 0,42 8 0,16
Extremadura 3.011 1 33 3,09 21 1,97 7 0,66 4 0,37
Galicia 9.175 0 25 0,93 14 0,52 6 0,22 2 0,07
Madrid 71.359 25 1.183 17,75 508 7,62 191 2,87 42 0,63
Melilla 126 0 4 4,62 2 2,31 1 1,16 0 0,00
Murcia 1.653 0 28 1,87 22 1,47 11 0,74 3 0,20
Navarra 5.415 13 80 12,23 63 9,63 28 4,28 18 2,75
País Vasco 13.727 4 150 6,79 61 2,76 26 1,18 11 0,50
La Rioja 4.073 0 11 3,47 4 1,26 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 246.752 108 3.811 8,10 1.787 3,80 708 1,51 236 0,50

S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Cantàbria i Castella-la Manxa no han pogut carregar les dades actualitzades per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.319 7 789 0 1.426 1
Aragón 2.683 6 273 0 911 2
Asturias 1.117 0 129 0 333 1
Baleares 1.170 1 169 0 224 0
Canarias 953 2 185 1 162 0
Cantabria 1.054 1 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.408 10 660 0 3.022 0
Castilla y León 8.761 23 627 3 2.779 4
Catalunya 29.315 14 2.985 2 5.666 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.808 4 743 1 1.431 0
Extremadura 1.772 0 138 0 519 0
Galicia 2.935 0 336 0 619 0
Madrid 42.364 72 3.605 6 8.416 5
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 680 1 112 0 147 0
Navarra 2.045 2 136 0 528 0
País Vasco 6.994 8 578 0 1.555 1
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 124.925 151 11.643 13 28.325 14

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.