Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.289 casos positius nous de coronavirus i registrades 130 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 693.556 casos confirmats de COVID-19 i 31.034 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 53.725 431 12.971 154,16 6.076 72,21 3.304 39,27 827 9,83
Aragón 34.005 258 5.087 385,59 2.482 188,13 1.627 123,32 317 24,03
Asturias 4.772 80 1.018 99,53 606 59,25 84 8,21 14 1,37
Baleares 12.989 55 1.914 166,51 986 85,78 990 86,13 289 25,14
Canarias 12.350 142 2.718 126,22 1.165 54,10 943 43,79 284 13,19
Cantabria 6.433 67 1.321 227,34 487 83,81 131 22,54 43 7,40
Castilla La Mancha 38.035 138 8.097 398,31 3.554 174,83 2.853 140,34 584 28,73
Castilla y León 42.378 17 8.414 350,65 4.143 172,66 2.562 106,77 672 28,01
Catalunya 133.751 146 12.439 162,07 5.839 76,08 4.331 56,43 1.238 16,13
Ceuta 503 18 141 166,32 76 89,65 74 87,29 28 33,03
C. Valenciana 36.796 66 5.733 114,57 2.170 43,37 2.018 40,33 455 9,09
Extremadura 9.370 210 3.089 289,31 1.670 156,41 702 65,75 253 23,70
Galicia 19.930 178 3.144 116,47 1.555 57,60 762 28,23 247 9,15
Madrid 206.418 1.290 50.307 754,98 22.028 330,58 11.494 172,49 1.401 21,03
Melilla 795 25 291 336,47 138 159,56 98 113,31 17 19,66
Murcia*** 16.040 142 5.924 396,55 2.654 177,66 2.238 149,81 576 38,56
Navarra 15.884 421 4.304 657,89 2.166 331,08 1.917 293,02 555 84,83
País Vasco 41.531 375 6.531 295,82 3.106 140,68 63 2,85 10 0,45
La Rioja 7.851 84 1.458 460,23 794 250,63 555 175,19 124 39,14
ESPAÑA 693.556 4.143 134.901 286,86 61.695 131,19 36.746 78,14 7.934 16,87

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.116 475 1.001 26 1.714 46
Aragón 5.046 196 405 6 1360 51
Asturias 1.239 24 147 6 342 2
Baleares 1.749 61 250 11 285 8
Canarias 1734 117 331 26 218 11
Cantabria 1.288 25 99 1 232 4
Castilla La Mancha 9.856 51 686 4 3.080 19
Castilla y León 10.334 309 741 21 2.970 42
Catalunya 30.896 72 3.090 6 5.823 10
Ceuta 30 3 7 1 10 1
C. Valenciana 7.638 190 900 21 1.566 26
Extremadura 2.152 127 174 7 557 17
Galicia 3.815 166 416 20 721 24
Madrid 47.224 336 3.785 3 9.161 171
Melilla 87 8 9 1 4 0
Murcia 1753 149 254 16 197 0
Navarra 2.594 123 185 11 562 13
País Vasco 7.476 9 604 0 1.825 54
La Rioja 1.759 32 111 4 407 18
ESPAÑA 145.786 2.473 13.195 191 31.034 517

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.