Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 19.851 casos positius nous de coronavirus i registrades 231 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.046.132 casos confirmats de COVID-19 i 34.752 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 106.298 523 27.529 327,17 13.895 165,14 5.430 64,53 1.734 20,61
Aragón 48.283 1.187 9.000 682,18 5.682 430,69 4.483 339,80 1.821 138,03
Asturias 9.432 323 3.077 300,84 1.731 169,24 27 2,64 8 0,78
Baleares 16.876 94 1.732 150,68 952 82,82 1.068 92,91 417 36,28
Canarias 16.547 156 1.753 81,41 948 44,02 735 34,13 241 11,19
Cantabria 8.500 114 1.308 225,10 879 151,27 290 49,91 139 23,92
Castilla La Mancha 57.347 216 7.831 385,22 3.683 181,17 3.231 158,94 963 47,37
Castilla y León 69.989 12 13.488 562,11 7.263 302,68 4.337 180,74 1.520 63,35
Catalunya 192.035 888 34.364 447,73 17.930 233,61 12.847 167,38 3.885 50,62
Ceuta 1.167 36 377 444,70 219 258,32 250 294,89 71 83,75
C. Valenciana 53.831 122 7.664 153,16 3.995 79,84 3.770 75,34 995 19,89
Extremadura 16.077 391 3.763 352,44 2.194 205,49 942 88,23 421 39,43
Galicia 28.711 530 5.186 192,11 3.065 113,54 1.086 40,23 347 12,85
Madrid 292.754 2.027 28.094 421,62 13.957 209,46 9.565 143,55 2.604 39,08
Melilla 2.094 42 792 915,74 453 523,78 370 427,81 97 112,16
Murcia 29.254 69 5.668 379,41 2.697 180,53 2.813 188,30 799 53,48
Navarra 28.009 469 6.953 1062,80 3.654 558,53 3.719 568,47 1.270 194,13
País Vasco 57.628 920 9.501 430,34 5.521 250,07 142 6,43 25 1,13
La Rioja 11.300 174 1.997 630,37 1.154 364,27 1.078 340,28 426 134,47
ESPAÑA 1.046.132 8.293 170.077 361,66 89.872 191,11 56.183 119,47 17.783 37,82

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.10.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.270 117
Aragón 1566 54
Asturias 391 27
Baleares 352 4
Canarias 267 14
Cantabria 248 5
Castilla La Mancha 3.338 9
Castilla y León 3.446 116
Catalunya 5.960 7
Ceuta 13 1
C. Valenciana 1.719 29
Extremadura 676 20
Galicia 859 49
Madrid 10.211 131
Melilla 11 1
Murcia 283 7
Navarra 668 28
País Vasco 2.032 30
La Rioja 442 6
ESPAÑA 34.752 655

Dades disponibles AQUÍ.