Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de desembre de 2020

0
1
Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.662 casos positius nous de coronavirus i registrades 126 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.854.951 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 49.824 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 257.755 296 12.615 149,92 5.351 63,59 4.220 50,15 941 11,18
Aragón 78.124 140 2.830 214,51 1.200 90,96 1.435 108,77 527 39,95
Asturias 26.565 95 1.472 143,92 588 57,49 83 8,11 31 3,03
Baleares 32.320 117 5.453 474,40 2.746 238,89 3.579 311,36 1.234 107,35
Canarias 25.532 1 2.809 130,45 1.247 57,91 1.204 55,91 302 14,02
Cantabria 17.398 74 973 167,45 425 73,14 249 42,85 103 17,73
Castilla La Mancha 97.015 223 6.516 320,53 3.043 149,69 3.135 154,22 993 48,85
Castilla y León 130.570 276 4.045 168,57 1.695 70,64 2.047 85,31 727 30,30
Catalunya 340.993 1.595 23.963 312,21 12.625 164,49 9.594 125,00 3.664 47,74
Ceuta 2.991 5 95 112,06 31 36,57 43 50,72 11 12,98
C. Valenciana 136.908 291 18.826 376,24 8.379 167,45 8.368 167,23 2.159 43,15
Extremadura 34.071 490 3.969 371,73 2.333 218,51 1.569 146,95 474 44,39
Galicia 58.470 486 5.110 189,29 2.464 91,28 1.769 65,53 565 20,93
Madrid 385.625 2.070 25.102 376,71 12.550 188,34 9.679 145,26 2.945 44,20
Melilla 4.411 193 223,15 67 77,47 80 92,50 21 24,28
Murcia 58.232 2.183 146,13 859 57,50 1.113 74,50 305 20,42
Navarra 41.776 124 1.280 195,65 568 86,82 648 99,05 261 39,90
País Vasco 108.287 367 5.373 243,37 2.349 106,40 71 3,22 8 0,36
La Rioja 17.908 83 775 244,64 422 133,21 374 118,06 143 45,14
ESPAÑA 1.854.951 6.733 123.582 262,79 58.942 125,34 49.260 104,75 15.414 32,78

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.950 99
Aragón 2.584 54
Asturias 1.313 43
Baleares 452 12
Canarias 398 22
Cantabria 365 6
Castilla La Mancha 4.059 46
Castilla y León 5.021 58
Catalunya 8.608 39
Ceuta 59 2
C. Valenciana 2.778 92
Extremadura 1.044 15
Galicia 1.335 22
Madrid 11.687 36
Melilla 43 0
Murcia 716 14
Navarra 950 22
País Vasco 2.881 46
La Rioja 581 6
ESPAÑA 49.824 634