Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de febrer de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.212 nous casos positius de coronavirus, i registrades 389 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.170.644 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 68.468 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 474.331 218 19.953 237,13 6.666 79,22 5.716 67,93 815 9,69
Aragón 106.096 212 3.270 247,86 1.337 101,34 1.543 116,96 473 35,85
Asturias 42.889 158 2.452 239,73 1.078 105,40 195 19,07 81 7,92
Baleares 55.873 34 1.164 101,26 435 37,84 877 76,30 234 20,36
Canarias 40.104 203 2.401 111,50 1.159 53,82 1.160 53,87 456 21,18
Cantabria 24.472 56 941 161,94 415 71,42 508 87,42 155 26,67
Castilla La Mancha 167.785 27 2.985 146,84 949 46,68 1.048 51,55 250 12,30
Castilla y León 204.996 304 5.604 233,54 2.140 89,18 2.813 117,23 926 38,59
Catalunya 571.430 207 16.662 217,09 6.961 90,69 8.198 106,81 2.423 31,57
Ceuta 4.540 18 264 311,41 90 106,16 157 185,19 47 55,44
C. Valenciana 376.718 266 8.842 176,71 2.689 53,74 3.299 65,93 631 12,61
Extremadura 68.901 37 930 87,10 305 28,57 308 28,85 86 8,05
Galicia 110.899 104 5.062 187,52 1.850 68,53 2.049 75,90 556 20,60
Madrid 580.443 1.460 22.591 339,03 9.341 140,18 8.713 130,76 2.486 37,31
Melilla 6.898 24 396 457,87 178 205,81 186 215,06 71 82,09
Murcia 105.884 49 1.899 127,12 677 45,32 893 59,78 271 18,14
Navarra 51.101 63 968 147,96 451 68,94 541 82,69 210 32,10
País Vasco 149.892 352 6.057 274,35 2.714 122,93 76 3,44 13 0,59
La Rioja 27.392 17 391 123,42 129 40,72 178 56,19 49 15,47
ESPAÑA 3.170.644 3.809 102.832 218,67 39.564 84,13 38.458 81,78 10.233 21,76

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 24.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.236 198
Aragón 3.238 49
Asturias 1.735 40
Baleares 691 9
Canarias 585 17
Cantabria 504 3
Castilla La Mancha 5.566 56
Castilla y León 6.290 69
Catalunya 10.416 40
Ceuta 79 3
C. Valenciana 6.506 145
Extremadura 1.698 21
Galicia 2.176 53
Madrid 13.713 73
Melilla 68 6
Murcia 1.435 35
Navarra 1.091 8
País Vasco 3.718 37
La Rioja 723 11
ESPAÑA 68.468 873