Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 2.255 casos positius nous de coronavirus en les darreres 24 hores i 28.432 morts des de l’inici de la pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 272.421 casos confirmats de COVID-19 i 28.432 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.328 70 926 11,01 597 7,10 293 3,48 92 1,09
Aragón 9.772 298 3.138 237,86 2.113 160,16 733 55,56 194 14,70
Asturias 2.454 2 17 1,66 12 1,17 15 1,47 7 0,68
Baleares 2.343 11 92 8,00 40 3,48 46 4 18 1,57
Canarias 2.578 8 125 5,80 95 4,41 30 1,39 15 0,70
Cantabria 2.419 9 50 8,60 38 6,54 24 4,13 15 2,58
Castilla La Mancha 18.539 18 257 12,64 124 6,10 91 4,48 26 1,28
Castilla y León 20.017 17 241 10,04 132 5,50 78 3,25 41 1,71
Catalunya 72.919 133 8.563 111,57 4.846 63,14 3.332 43,41 921 12,00
Ceuta 164 0 1 1,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 12.442 40 665 13,29 472 9,43 330 6,6 128 2,56
Extremadura 3.302 5 195 18,26 59 5,53 35 3,28 10 0,94
Galicia 9.584 20 147 5,45 87 3,22 29 1,07 11 0,41
Madrid 73.944 107 1.238 18,58 789 11,84 564 8,46 229 3,44
Melilla 129 0 3 3,47 0 0,00 2 2,31 0 0,00
Murcia 1.988 38 258 17,27 197 13,19 149 9,97 67 4,48
Navarra 6.244 93 723 110,51 518 79,18 317 48,46 154 23,54
País Vasco 15.086 49 1.115 50,50 813 36,82 343 15,54 136 6,16
La Rioja 4.169 4 88 27,78 58 18,31 24 7,58 12 3,79
ESPAÑA 272.421 922 17.842 37,94 10.990 23,37 6.435 13,68 2.076 4,41

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.417 31 800 1 1.436 1
Aragón 2.847 83 278 2 915 0
Asturias 1.120 2 129 0 334 0
Baleares 1.184 4 169 0 224 0
Canarias 959 4 187 0 162 0
Cantabria 1.061 2 81 1 217 0
Castilla La Mancha 9.511 15 665 2 3.032 0
Castilla y León 8.833 19 632 1 2.796 1
Catalunya 29.525 34 3.001 4 5.680 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.878 28 746 0 1.433 1
Extremadura 1.783 3 140 1 519 0
Galicia 2.963 11 339 1 619 0
Madrid 42.873 54 3.645 0 8.450 3
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 701 5 114 0 148 0
Navarra 2.063 8 137 0 529 0
País Vasco 7.047 23 582 1 1.566 2
La Rioja 1.490 1 91 0 366 0
ESPAÑA 126.315 327 11.743 14 28.432 10

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.