Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 247.086 casos confirmats de COVID-19 i 28.327 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en els últims 14 díes Casos diagnosticats en els últims 7 díes Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.917 19 106 1,26 77 0,92 40 0,48 24 0,29
Aragón 6.060 49 243 18,42 210 15,92 42 3,18 22 1,67
Asturias 2.435 0 4 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.189 0 50 4,35 22 1,91 14 1,22 2 0,17
Canarias 2.421 6 50 2,32 37 1,72 3 0,14 0 0,00
Cantabria 2.351 2 27 4,65 13 2,24 9 1,55 6 1,03
Castilla La Mancha*** 17.987 0 199 9,79 74 3,64 41 2,02 8 0,39
Castilla y León 19.563 13 274 11,42 119 4,96 44 1,83 13 0,54
Catalunya 60.847 28 1.178 15,35 483 6,29 258 3,36 91 1,19
Ceuta 164 1 1 1,18 1 1,18 1 1,18 1 1,18
C. Valenciana 11.501 3 131 2,62 61 1,22 20 0,40 4 0,08
Extremadura 3.017 6 35 3,28 26 2,44 8 0,75 4 0,37
Galicia 9.178 3 24 0,89 15 0,56 7 0,26 2 0,07
Madrid 71.434 50 1.132 16,99 458 6,87 177 2,66 47 0,71
Melilla 126 0 4 4,62 2 2,31 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.655 1 28 1,87 21 1,41 9 0,60 3 0,20
Navarra 5.426 11 86 13,15 68 10,39 28 4,28 13 1,99
País Vasco 13.742 4 149 6,75 65 2,94 29 1,31 14 0,63
La Rioja 4.073 0 10 3,16 3 0,95 2 0,63 0 0,00
ESPAÑA 247.086 196 3.731 7,93 1.755 3,73 732 1,56 254 0,54

S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Castella-la Manxa no han pogut carregar les dades actualitzades per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.321 6 790 1 1.426 1
Aragón 2.686 7 273 0 911 1
Asturias 1.117 0 129 0 333 0
Baleares 1.170 1 169 0 224 0
Canarias 953 2 185 1 162 0
Cantabria 1.055 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.408 7 660 0 3.022 0
Castilla y León 8.765 20 627 3 2.780 5
Catalunya 29.322 15 2.986 1 5.666 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.810 5 744 2 1.432 1
Extremadura 1.773 1 139 1 519 0
Galicia 2.935 0 336 0 619 0
Madrid 42.379 69 3.606 5 8.416 1
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 680 1 112 0 147 0
Navarra 2.045 2 137 1 528 0
País Vasco 6.998 12 579 1 1.555 1
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 124.964 150 11.650 16 28.327 10

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.