Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de juny de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 4.507 nous casos positius de coronavirus, i registrades 18 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.777.539 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.766 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.06.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE JUNY DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 612.979 229 14.093 166,50 6.072 71,74 5.210 61,55 1.017 12,02
Aragón 126.446 102 1.094 82,29 540 40,62 570 42,88 201 15,12
Asturias 53.646 61 741 72,73 396 38,87 68 6,67 26 2,55
Baleares 61.430 48 564 48,14 314 26,80 457 39,01 220 18,78
Canarias 59.883 209 2.215 101,79 1.230 56,53 1.251 57,49 513 23,58
Cantabria 31.191 90 626 107,39 461 79,09 311 53,35 157 26,93
Castilla La Mancha 196.166 9 1.248 61,02 461 22,54 550 26,89 150 7,33
Castilla y León 234.890 83 1.684 70,32 688 28,73 989 41,30 303 12,65
Catalunya 638.516 554 8.555 109,95 4.306 55,34 3.942 50,67 1.646 21,16
Ceuta** 5.977 1 14 16,63 4 4,75 6 7,13 4 4,75
C. Valenciana*** 398.973 2.199 43,48 1.055 20,86 1.271 25,13 389 7,69
Extremadura 77.018 51 644 60,53 334 31,39 284 26,69 89 8,36
Galicia 129.039 71 1.161 42,97 577 21,36 571 21,13 207 7,66
Madrid 728.659 418 5.234 77,20 2.446 36,08 2.809 41,43 911 13,44
Melilla 9.238 2 37 42,49 25 28,71 24 27,56 9 10,34
Murcia 114.477 62 840 55,58 421 27,86 507 33,55 197 13,04
Navarra 63.680 40 655 99,06 307 46,43 384 58,08 152 22,99
País Vasco 203.521 149 2.181 98,22 999 44,99 14 0,63 3 0,14
La Rioja 31.810 31 435 135,97 199 62,20 257 80,33 80 25,01
ESPAÑA 3.777.539 2.210 44.220 93,19 20.835 43,91 19.475 41,04 6.274 13,22

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 15 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
*** A causa de festivitat no han actualitzat les dades.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 23.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.06.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.026 13 1,6%
Aragón 3.544 3 2,8%
Asturias 1.976 1 3,7%
Baleares 844 0 1,4%
Canarias 787 4 1,3%
Cantabria 568 1 1,8%
Castilla La Mancha 6.008 4 3,1%
Castilla y León 6.918 4 2,9%
Catalunya 14.731 3 2,3%
Ceuta 116 0 1,9%
C. Valenciana 7.410 1 1,9%
Extremadura 1.807 2 2,3%
Galicia 2.421 4 1,9%
Madrid 15.419 8 2,1%
Melilla 97 0 1,1%
Murcia 1.606 1 1,4%
Navarra 1.182 1 1,9%
País Vasco 4.529 8 2,2%
La Rioja 777 2 2,4%
ESPAÑA 80.766 60 2,1%