Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 24 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 235.772 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 28.752 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 2020.05.24 (dades consolidades a les 00:00 hores de del 24.05.2020).

 

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE MAIG DE 2020 

 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.600 3 0,02% 3,96
Aragón 5.646 19 0,34% 25,01
Asturias 2.397 2 0,08% 3,13
Baleares 2.041 2 0,10% 8,26
Canarias 2.322 1 0,04% 2,97
Cantabria 2.289 2 0,09% 7,74
Castilla La Mancha 16.889 34 0,20% 26,86
Castilla y León 18.789 52 0,28% 34,88
Catalunya* 57.148 52 0,09% 19,71
Ceuta 124 0 0,00% 16,51
C. Valenciana 11.073 22 0,20% 6,06
Extremadura 3.047 0 0,00% 4,31
Galicia 9.105 7 0,08% 4,59
Madrid** 67.871 26 0,04% 29,22
Melilla 121 0 0,00% 2,31
Murcia*** 1.579 1 0,13% 4,48
Navarra 5.219 14 0,27% 25,53
País Vasco 13.476 9 0,07% 11,82
La Rioja 4.036    0 0,00% 8,84 
ESPAÑA 235.772 246 0,10% 14,36

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
* Catalunya ha notificat 52 casos de nou diagnòstic. La sèrie històrica està sent revisada.
** La Comunitat de Madrid ha notificat 261 casos nous dels quals 26 són nous diagnòstics.
*** Múrcia ha notificat 4 casos nous dels quals només 1 és nou diagnòstic. Diverses comunitats consoliden diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en què es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.

Taula 2. Casos d’COVID-19 que han precisat hospitalització, ingrés a UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 2020.05.24 (dades consolidades a les 00:00 hores de l’2020.05.24).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació*
Casos que han
ingressat en UCI*
Defuncions*
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.230 1 766 0 1.391 2
Aragón 2.452 1 257 0 858 0
Asturias 1.095 0 121 0 308 1
Baleares 1.141 0 168 0 222 0
Canarias 942 0 179 0 157 2
Cantabria 1.039 0 79 0 209 0
Castilla La Mancha 9.195 17 642 1 2.940 6
Castilla y León 8.751 2 557 0 1.961 0
Catalunya** 29.497 2.969 6.701 31
Ceuta 12 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.739 1 733 0 1.393 3
Extremadura 1.781 0 110 0 506 0
Galicia 2.953 1 336 1 613 3
Madrid 42.692 60 3.635 1 8.977 21
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 685 0 112 0 149 0
Navarra 2.050 0 137 0 509 0
País Vasco 7.042 3 578 0 1.494 0
La Rioja 1.505 0 91 0 358 1
ESPAÑA 124.845 86 11.477 3 28.752 70

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver precisat hospitalització i per tant computar en els dos grups. Els pacients que han precisat UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
* El total de pacients en hospitalitzats, en UCI i morts pot variar respecte a dies previs a causa que algunes comunitats autònomes estan depurant les seves dades.
** Dades no actualitzades de pacients que han presidado hospitalització i ingressat a l’UCI, sèrie pendent d’actualització.