Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.228 casos positius nous de coronavirus i registrades 537 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.594.844 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 43.668 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 222.194 254 36.456 433,27 13.575 161,33 5.088 60,47 1.036 12,31
Aragón 71.590 236 6.186 468,89 2.446 185,40 2.609 197,76 743 56,32
Asturias 21.801 221 5.923 579,10 2.330 227,81 217 21,22 80 7,82
Baleares 23.338 56 2.376 206,71 994 86,48 1.345 117,01 398 34,62
Canarias 20.331 116 1.645 76,39 847 39,33 843 39,15 286 13,28
Cantabria 14.681 133 2.710 466,37 1.208 207,89 316 54,38 62 10,67
Castilla La Mancha 82.336 53 7.435 365,74 2.563 126,08 2.860 140,69 611 30,06
Castilla y León 117.730 21 15.594 649,87 5.829 242,92 3.811 158,82 895 37,30
Catalunya 297.090 954 24.958 325,18 9.588 124,92 9.781 127,44 2.554 33,28
Ceuta 2.742 23 455 536,70 196 231,19 219 258,32 64 75,49
C. Valenciana 96.469 148 14.182 283,43 5.969 119,29 4.989 99,70 1.179 23,56
Extremadura 27.864 164 3.360 314,69 1.325 124,10 1.044 97,78 324 30,35
Galicia 47.867 382 7.427 275,13 3.641 134,88 2.279 84,42 631 23,37
Madrid 342.931 1.029 18.106 271,72 7.837 117,61 7.980 119,76 2.029 30,45
Melilla 3.956 27 459 530,72 211 243,97 189 218,53 62 71,69
Murcia 52.827 61 6.316 422,79 2.069 138,50 2.418 161,86 574 38,42
Navarra 38.988 141 2.367 361,81 955 145,98 1.159 177,16 383 58,54
País Vasco 93.997 520 12.751 577,55 5.070 229,64 108 4,89 16 0,72
La Rioja 16.112 45 1.692 534,09 707 223,17 717 226,33 213 67,24
ESPAÑA 1.594.844 4.584 170.398 362,35 67.360 143,24 47.972 102,01 12.140 25,82

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.725 221
Aragón 2208 129
Asturias 883 141
Baleares 399 2
Canarias 333 15
Cantabria 297 6
Castilla La Mancha 3.693 45
Castilla y León 4.394 167
Catalunya 7.692 44
Ceuta 51 7
C. Valenciana 2.237 108
Extremadura 902 42
Galicia 1172 83
Madrid 11.250 32
Melilla 37 3
Murcia 566 47
Navarra 850 43
País Vasco 2.446 82
La Rioja 533 15
ESPAÑA 43.668 1.232