Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 8.527 nous casos positius de coronavirus, i registrades 38 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.111.842 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.904 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 818.087 128 6.398 75,59 3.330 39,34 2.532 29,91 673 7,95
Aragón 167.296 441 3.257 245,00 2.089 157,14 1.713 128,86 694 52,20
Asturias 72.707 111 913 89,62 621 60,96 82 8,05 25 2,45
Baleares 104.268 92 2.320 198,03 1.221 104,22 1.773 151,34 686 58,56
Canarias 101.634 285 3.126 143,66 1.772 81,44 1.904 87,50 736 33,82
Cantabria 47.657 49 638 109,45 396 67,94 400 68,62 180 30,88
Castilla La Mancha 243.531 17 1.749 85,52 926 45,28 1.009 49,33 357 17,46
Castilla y León 307.019 463 4.183 174,66 2.702 112,82 2.395 100,00 1.167 48,73
Catalunya 952.533 918 15.468 198,81 8.519 109,49 7.020 90,23 2.351 30,22
Ceuta 7.647 4 61 72,44 34 40,38 44 52,26 15 17,81
C. Valenciana 526.437 245 7.594 150,16 4.145 81,96 4.773 94,38 1.680 33,22
Extremadura 104.269 66 720 67,67 399 37,50 350 32,90 143 13,44
Galicia 191.088 282 3.261 120,70 2.145 79,39 1.385 51,26 404 14,95
Madrid 910.145 777 7.774 114,66 4.297 63,38 4.173 61,55 1.187 17,51
Melilla 11.192 13 103 118,29 56 64,31 69 79,24 27 31,01
Murcia 145.490 180 2.293 151,73 1.413 93,50 1.518 100,45 602 39,83
Navarra 86.986 321 2.832 428,31 1.776 268,60 1.777 268,76 800 120,99
País Vasco 273.442 797 7.393 332,94 4.574 205,99 55 2,48 12 0,54
La Rioja 40.414 30 542 169,42 297 92,84 330 103,15 123 38,45
ESPAÑA 5.111.842 5.219 70.625 148,84 40.712 85,80 33.302 70,18 11.862 25,00

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 23.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.11.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.327 10 1,4%
Aragón 3.935 6 2,4%
Asturias 2.087 3 2,9%
Baleares 1.018 1 1,0%
Canarias 1.040 5 1,0%
Cantabria 613 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.518 9 2,7%
Castilla y León 7.395 13 2,4%
Catalunya 16.012 1 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.885 21 1,5%
Extremadura 1.994 3 1,9%
Galicia 2.661 3 1,4%
Madrid 16.286 5 1,8%
Melilla 113 0 1,0%
Murcia 1.764 4 1,2%
Navarra 1.260 4 1,4%
País Vasco 5.040 2 1,8%
La Rioja 828 3 2,0%
ESPAÑA 87.904 94 1,7%
Exit mobile version