Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.653 casos positius nous de coronavirus i registrades 84 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 704.209 casos confirmats de COVID-19 i 31.118 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía*** 53.725 11.746 139,60 4.850 57,64 2.904 34,51 555 6,60
Aragón 34.274 246 4.964 376,26 2.402 182,07 1.873 141,97 435 32,97
Asturias 4.874 100 1.095 107,06 628 61,40 82 8,02 11 1,08
Baleares 13.154 58 1.905 165,73 875 76,12 1.012 88,04 275 23,92
Canarias 12.487 121 2.586 120,09 1.148 53,31 922 42,82 282 13,10
Cantabria 6.499 66 1.215 209,09 431 74,17 133 22,89 38 6,54
Castilla La Mancha 39.068 199 8.472 416,75 3.748 184,37 3.036 149,35 632 31,09
Castilla y León 43.285 102 8.753 364,78 4.144 172,70 2.658 110,77 666 27,76
Catalunya 134.825 131 12.312 160,41 5.611 73,11 4.442 57,87 1.169 15,23
Ceuta 510 6 143 168,68 79 93,19 76 89,65 26 30,67
C. Valenciana 37.502 105 5.746 114,83 2.233 44,63 2.150 42,97 480 9,59
Extremadura 9.563 185 3.097 290,06 1.595 149,39 721 67,53 247 23,13
Galicia 20.014 21 3.001 111,17 1.428 52,90 752 27,86 227 8,41
Madrid 210.768 1.097 49.719 746,15 20.512 307,83 10.254 153,89 1.205 18,08
Melilla 824 9 277 320,28 164 189,62 95 109,84 18 20,81
Murcia*** 16.595 100 5.983 400,50 2.723 182,27 2.254 150,88 577 38,62
Navarra 16.234 337 4.310 658,81 2.287 349,58 1.947 297,61 550 84,07
País Vasco 42.047 481 6.403 290,02 3.027 137,11 71 3,22 17 0,77
La Rioja 7.961 107 1.479 466,86 737 232,64 563 177,72 117 36,93
ESPAÑA 704.209 3.471 133.206 283,26 58.622 124,66 35.945 76,44 7.527 16,01

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Andalusia no ha pogut actualitzar les dades per problemes tècnics.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.116 381 1.001 18 1.714 36
Aragón 5.108 219 410 11 1360 47
Asturias 1.244 27 147 5 342 1
Baleares 1.768 54 255 10 286 8
Canarias 1754 116 336 29 218 10
Cantabria 1.290 26 99 1 232 4
Castilla La Mancha 9.882 56 689 3 3.093 18
Castilla y León 10.411 311 751 24 2.988 55
Catalunya 30.964 80 3.097 7 5.824 6
Ceuta 37 8 7 1 10 1
C. Valenciana 7.700 202 906 23 1.574 24
Extremadura 2.181 137 176 8 562 20
Galicia 3.823 142 417 19 723 21
Madrid 47.288 305 3.787 4 9.190 177
Melilla 88 9 9 1 4 0
Murcia 1813 172 258 16 200 2
Navarra 2.611 120 185 6 562 12
País Vasco 7.630 8 613 0 1.828 42
La Rioja 1.769 31 112 3 408 16
ESPAÑA 146.477 2.404 13.255 189 31.118 500

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.