Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 7.117 casos positius nous de coronavirus i registrades 52 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 412.553 casos confirmats de COVID-19 i 28.924 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 25.176 257 7.163 85,13 3.633 43,18 2.224 26,43 695 8,26
Aragón 24.752 159 5.499 416,81 2.321 175,93 1.122 85,05 269 20,39
Asturias 3.100 53 385 37,64 221 21,61 129 12,61 46 4,50
Baleares 6.603 10 2.600 226,19 899 78,21 1.062 92,39 166 14,44
Canarias 5.225 216 2.178 101,14 1.414 65,66 1.189 55,22 341 15,84
Cantabria 3.569 51 810 139,40 430 74,00 264 45,43 59 10,15
Castilla La Mancha 21.980 50 2.494 122,68 1.353 66,56 1.054 51,85 264 12,99
Castilla y León 26.020 78 3.873 161,41 2.003 83,47 903 37,63 260 10,84
Catalunya 102.817 153 12.593 164,07 6.271 81,70 4.315 56,22 1.138 14,83
Ceuta 230 9 62 73,13 38 44,82 40 47,18 8 9,44
C. Valenciana 20.748 67 4.474 89,41 2.257 45,11 1.663 33,23 373 7,45
Extremadura 4.465 38 841 78,77 523 48,98 212 19,86 90 8,43
Galicia 12.755 113 2.376 88,02 1.414 52,38 333 12,34 141 5,22
Madrid 110.300 768 25.661 385,10 14.213 213,30 4.552 68,31 708 10,63
Melilla 272 11 99 114,47 68 78,62 48 55,50 17 19,66
Murcia 4.627 1 1.444 96,66 627 41,97 650 43,51 127 8,50
Navarra 9.003 92 1.455 222,40 748 114,34 629 96,15 232 35,46
País Vasco 25.795 225 6.603 299,08 3.576 161,97 72 3,26 8 0,36
La Rioja 5.116 64 813 256,63 449 141,73 342 107,96 124 39,14
ESPAÑA 412.553 2.415 81.423 173,14 42.458 90,29 20.803 44,24 5.066 10,77

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.984 190 846 9 1.471 12
Aragón 3.984 103 338 1 1096 11
Asturias 1.131 2 130 0 335 1
Baleares 1.311 31 191 6 229 2
Canarias 1153 96 213 16 168 2
Cantabria 1.148 30 89 3 221 1
Castilla La Mancha 9.552 10 673 2 3.040 2
Castilla y León 9.170 98 654 5 2.815 5
Catalunya 30.123 64 3.042 7 5.727 3
Ceuta 18 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.414 119 782 8 1.454 7
Extremadura 1.839 23 145 2 526 3
Galicia 3.160 89 355 7 632 7
Madrid 44.339 413 3.713 13 8.580 54
Melilla 55 4 3 0 2 0
Murcia 913 65 133 3 154 2
Navarra 2.195 39 152 4 533 1
País Vasco 7.116 6 583 0 1.568 1
La Rioja 1.524 20 92 1 369 2
ESPAÑA 132.129 1.403 12.138 87 28.924 116

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.