Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de gener de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 93.822 casos positius nous de coronavirus i registrades 767 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.593.382 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 56.208 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 368.220 434 77.014 915,28 38.591 458,64 20.476 243,35 4.079 48,48
Aragón 94.005 506 9.908 751,01 4.977 377,25 5.128 388,69 1.785 135,30
Asturias 33.779 503 5.055 494,23 2.970 290,38 578 56,51 325 31,78
Baleares 49.610 101 7.931 689,98 3.535 307,54 5.918 514,85 1.838 159,90
Canarias 33.785 210 4.081 189,52 2.050 95,20 2.134 99,10 728 33,81
Cantabria 21.691 194 2.392 411,65 1.283 220,80 1.171 201,52 443 76,24
Castilla La Mancha 139.801 102 25.376 1248,29 10.428 512,97 11.228 552,32 3.001 147,62
Castilla y León 174.017 1.309 32.437 1351,80 17.223 717,76 18.004 750,31 7.088 295,39
Catalunya 473.259 801 49.096 639,67 22.474 292,81 14.651 190,89 4.300 56,02
Ceuta 3.746 26 437 515,47 253 298,43 269 317,30 132 155,70
C. Valenciana 264.742 472 67.034 1339,67 24.099 481,62 18.515 370,02 3.216 64,27
Extremadura 61.221 465 14.749 1381,37 6.558 614,21 3.675 344,19 858 80,36
Galicia 86.829 830 18.919 700,83 10.770 398,96 9.046 335,10 3.253 120,50
Madrid 493.130 657 63.071 946,53 33.758 506,62 11.293 169,48 3.009 45,16
Melilla 5.673 30 840 971,24 492 568,87 496 573,50 189 218,53
Murcia 90.786 108 20.495 1371,91 8.570 573,67 11.048 739,54 2.997 200,62
Navarra 47.100 159 3.085 471,56 1.646 251,60 1.924 294,09 757 115,71
País Vasco 128.093 639 10.111 457,97 5.513 249,71 59 2,67 9 0,41
La Rioja 23.895 152 4.011 1266,11 2.153 679,61 2.064 651,52 627 197,92
ESPAÑA 2.593.382 7.698 416.042 884,70 197.343 419,64 137.677 292,77 38.634 82,15

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 25.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.925 224
Aragón 2.858 78
Asturias 1.471 60
Baleares 549 9
Canarias 513 31
Cantabria 447 19
Castilla La Mancha 4.319 41
Castilla y León 5.473 71
Catalunya 9.266 57
Ceuta 68 1
C. Valenciana 4.192 345
Extremadura 1.336 103
Galicia 1.616 98
Madrid 12.372 112
Melilla 49 0
Murcia 926 81
Navarra 1.003 11
País Vasco 3.199 13
La Rioja 626 15
ESPAÑA 56.208 1.369