Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 247.486 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.330 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en els últims 14 díes Casos diagnosticats en els últims 7 díes Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.957 32 140 1,66 107 1,27 47 0,56 30 0,36
Aragón 6.112 47 288 21,83 258 19,56 43 3,26 22 1,67
Asturias 2.435 0 4 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.191 0 48 4,18 21 1,83 12 1,04 1 0,09
Canarias 2.423 2 50 2,32 25 1,16 4 0,19 1 0,05
Cantabria 2.351 0 24 4,13 10 1,72 8 1,38 5 0,86
Castilla La Mancha*** 18.021 0 166 8,17 48 2,36 32 1,57 7 0,34
Castilla y León 19.585 2 265 11,04 113 4,71 47 1,96 16 0,67
Catalunya 60.927 11 1.083 14,11 482 6,28 261 3,40 85 1,11
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.509 3 125 2,50 55 1,10 20 0,40 3 0,06
Extremadura 3.019 2 36 3,37 21 1,97 9 0,84 4 0,37
Galicia 9.186 7 31 1,15 21 0,78 10 0,37 2 0,07
Madrid 71.579 39 1.114 16,72 443 6,65 172 2,58 54 0,81
Melilla 126 0 4 4,62 2 2,31 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.657 2 29 1,94 21 1,41 10 0,67 4 0,27
Navarra 5.426 0 82 12,53 63 9,63 26 3,97 12 1,83
País Vasco 13.745 9 141 6,39 66 2,99 27 1,22 12 0,54
La Rioja 4.074 1 11 3,47 4 1,26 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 247.486 157 3.641 7,74 1.760 3,74 731 1,55 259 0,55

S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Castella-la Manxa no han pogut carregar les dades actualitzades per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.322 7 790 1 1.426 0
Aragón 2.687 8 273 0 911 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 1
Baleares 1.171 2 169 0 224 0
Canarias 953 2 185 1 162 0
Cantabria 1.055 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.415 6 661 0 3.020 0
Castilla y León 8.768 15 627 2 2.783 7
Catalunya 29.324 14 2.986 1 5.666 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.811 5 744 2 1.432 1
Extremadura 1.773 1 139 1 519 0
Galicia 2.936 1 336 0 619 0
Madrid 42.393 68 3.606 4 8.417 1
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 682 3 112 0 147 0
Navarra 2.045 2 137 1 528 0
País Vasco 6.999 10 579 1 1.555 1
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 124.998 146 11.651 14 28.330 11

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.