Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 25 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

El present informe s’ha realitzat, fins al 10 de maig de 2020, amb les dades notificades diàriament de forma agregada per les comunitats autònomes. El passat 11 de maig de 2020 va entrar en vigor la nova estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, per la qual les comunitats autònomes han de notificar els casos confirmats de manera individualitzada i diàriament al nivell estatal. Per tant, a partir de l’11 de maig de 2020 s’utilitza aquesta informació per a l’elaboració d’aquest informe diari. Una vegada combinats les dades de tots dos mètodes de vigilància, a Espanya fins al moment s’han notificat un total de 235.400 casos confirmats de COVID-19 i 26.837 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir fins i tot diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ, casos diagnosticats en els últims 14 i 7 dies (núm. i incidència acumulada), casos amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies (núm. i incidència acumulada) a Espanya a 24.05.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 25.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE MAIG DE 2020 

CCAA Casos totals Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims *14d.
  IA* IA* IA* IA*
Andalucía 12.450 0 165 1,96 62 0,74 26 0,31 6 0,07
Aragón 5.600 2 264 20,01 103 7,81 47 3,56 13 0,99
Asturias 2.380 2 30 2,93 4 0,39 9 0,88 1 0,10
Baleares 2.035 0 86 7,48 25 2,17 26 2,26 6 0,52
Canarias 2.317 2 57 2,65 30 1,39 10 0,46 4 0,19
Cantabria 2.283 0 38 6,54 18 3,10 13 2,24 2 0,34
Castilla La Mancha 16.909 0 347 17,07 117 5,76 58 2,85 12 0,59
Castilla y León 18.555 1 560 23,34 244 10,17 74 3,08 20 0,83
Catalunya** 57.320 89
Ceuta 124 0 14 16,51 7 8,26 4 4,72 2 2,36
C. Valenciana 11.056 2 280 5,60 118 2,36 45 0,90 11 0,22
Extremadura 2.952 2 34 3,18 11 1,03 11 1,03 1 0,09
Galicia 9.079 0 80 2,96 26 0,96 17 0,63 3 0,11
Madrid 67.932 18 1.904 28,57 771 11,57 187 2,81 45 0,68
Melilla 121 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.573 6 56 3,75 23 1,54 10 0,67 4 0,27
Navarra 5.195 6 130 19,87 48 7,34 29 4,43 10 1,53
País Vasco 13.478 0 253 11,46 71 3,22 46 2,08 7 0,32
La Rioja 4.041 2 33 10,42 11 3,47 13 4,10 3 0,95
ESPAÑA 235.400 132 6.846 14,56 3.121 6,64 1.026 2,18 243 0,52

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Falten dades individualitzades en la la base i per tant no s’inclouen alguns indicadors.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingresso en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.05.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 25.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.131 22 750 3 1.334 1
Aragón 2.632 17 267 1 826 1
Asturias 1.090 3 121 0 288 0
Baleares 1.140 7 165 0 211 7
Canarias 943 5 179 1 150 1
Cantabria 1.032 2 79 0 202 0
Castilla La Mancha 8.964 22 626 2 2.788 2
Castilla y León 8.546 25 547 0 1.913 5
Catalunya 28.831 1 2.953 0 5.575 3
Ceuta 12 1 4 0 4 2
C. Valenciana 5.398 23 718 1 1.331 6
Extremadura 1.758 13 110 0 506 0
Galicia 2.916 6 328 0 607 9
Madrid 41.872 94 3.536 3 8.686 3
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 667 0 112 0 139 0
Navarra 2.033 1 135 0 490 0
País Vasco 6.950 9 574 0 1.424 1
La Rioja 1.480 5 91 0 358 9
ESPAÑA 122.439 256 11.298 11 26.834 50

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.