Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.222 casos positius nous de coronavirus i registrades 369 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.605.066 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 44.037 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 223.426 422 33.253 395,20 11.368 135,10 4.763 56,61 1.018 12,10
Aragón 71.924 322 5.702 432,20 2.312 175,25 2.506 189,95 733 55,56
Asturias 22.200 399 5.801 567,17 2.330 227,81 245 23,95 104 10,17
Baleares 23.513 77 2.341 203,66 1.001 87,08 1.332 115,88 404 35,15
Canarias 20.481 141 1.668 77,46 834 38,73 851 39,52 300 13,93
Cantabria 14.809 128 2.585 444,86 1.060 182,42 291 50,08 63 10,84
Castilla La Mancha 83.132 101 7.089 348,72 2.485 122,24 2.803 137,88 642 31,58
Castilla y León 118.397 10 14.324 596,95 4.865 202,75 3.617 150,74 810 33,76
Catalunya 298.703 832 23.010 299,80 8.715 113,55 9.536 124,24 2.584 33,67
Ceuta 2.759 15 406 478,90 168 198,17 206 242,99 55 64,88
C. Valenciana 97.896 252 14.088 281,55 5.684 113,59 5.102 101,96 1.177 23,52
Extremadura 28.086 192 3.145 294,56 1.277 119,60 1.085 101,62 324 30,35
Galicia 48.290 412 7.367 272,90 3.493 129,39 2.284 84,61 644 23,86
Madrid 344.246 1.105 17.393 261,02 7.382 110,78 8.144 122,22 2.310 34,67
Melilla 3.986 27 437 505,28 211 243,97 191 220,84 57 65,91
Murcia 53.182 123 5.754 385,17 1.888 126,38 2.264 151,55 542 36,28
Navarra 39.106 106 2.221 339,49 912 139,40 1.109 169,52 361 55,18
País Vasco 94.695 622 12.077 547,02 4.772 216,15 128 5,80 20 0,91
La Rioja 16.235 114 1.619 511,05 675 213,07 717 226,33 235 74,18
ESPAÑA 1.605.066 5.400 160.280 340,83 61.432 130,63 47.174 100,31 12.383 26,33

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.790 215
Aragón 2227 111
Asturias 904 147
Baleares 402 2
Canarias 334 14
Cantabria 298 7
Castilla La Mancha 3.722 47
Castilla y León 4.434 165
Catalunya 7.793 59
Ceuta 52 8
C. Valenciana 2.262 106
Extremadura 909 40
Galicia 1173 74
Madrid 11.279 37
Melilla 38 3
Murcia 583 54
Navarra 853 38
País Vasco 2.447 61
La Rioja 537 16
ESPAÑA 44.037 1.204