Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.272 casos positius nous de coronavirus i registrades 114 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 716.481 casos confirmats de COVID-19 i 31.232 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 56.615 381 13.341 158,55 6.282 74,66 3.406 40,48 846 10,05
Aragón 34.722 433 5.021 380,58 2.418 183,28 1.787 135,45 380 28,80
Asturias 4.964 91 1.141 111,56 626 61,20 90 8,80 12 1,17
Baleares 13.309 45 1.901 165,38 808 70,29 1.019 88,65 271 23,58
Canarias 12.762 250 2.608 121,11 1.253 58,19 954 44,30 310 14,40
Cantabria 6.568 69 1.133 194,98 447 76,93 145 24,95 52 8,95
Castilla La Mancha 39.954 163 8.497 417,98 3.772 185,55 3.181 156,48 702 34,53
Castilla y León 44.353 153 8.924 371,90 4.274 178,12 2.827 117,81 739 30,80
Catalunya 135.469 68 11.548 150,46 5.117 66,67 4.438 57,82 1.181 15,39
Ceuta 528 17 151 178,11 86 101,44 84 99,08 35 41,28
C. Valenciana 38.112 89 5.609 112,10 2.257 45,11 2.188 43,73 460 9,19
Extremadura 9.890 317 3.187 298,49 1.643 153,88 727 68,09 252 23,60
Galicia 20.420 141 3.148 116,61 1.540 57,05 971 35,97 299 11,08
Madrid 213.709 1.001 48.092 721,73 17.797 267,09 9.590 143,92 1.276 19,15
Melilla 860 16 284 328,37 195 225,47 98 113,31 27 31,22
Murcia*** 17.109 81 6.044 404,58 2.583 172,90 2.311 154,70 634 42,44
Navarra 16.572 315 4.335 662,63 2.343 358,14 1.958 299,29 561 85,75
País Vasco 42.464 357 6.218 281,64 2.928 132,62 80 3,62 23 1,04
La Rioja 8.101 135 1.567 494,64 750 236,74 580 183,08 134 42,30
ESPAÑA 716.481 4.122 132.749 282,29 57.119 121,46 36.434 77,48 8.194 17,42

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.331 503 1.017 21 1.744 54
Aragón 5.123 193 411 11 1360 39
Asturias 1.260 40 147 4 343 2
Baleares 1.776 40 261 7 287 8
Canarias 1774 115 340 30 220 10
Cantabria 1.293 25 99 1 233 2
Castilla La Mancha 9.911 52 689 4 3.111 22
Castilla y León 10.475 313 757 26 2.994 51
Catalunya 31.020 71 3.109 8 5.829 6
Ceuta 37 7 7 1 10 1
C. Valenciana 7.750 180 914 22 1.583 24
Extremadura 2.202 139 181 11 564 19
Galicia 3.857 150 419 16 726 21
Madrid 47.471 344 3.797 10 9.213 159
Melilla 89 10 9 1 4 0
Murcia 1838 164 262 17 201 1
Navarra 2.630 112 188 9 563 10
País Vasco 7.706 6 619 0 1.838 30
La Rioja 1.774 30 112 1 409 16
ESPAÑA 147.317 2.494 13.338 200 31.232 475

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.