Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 7.296 casos positius nous de coronavirus i registrades 47 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 419.849 casos confirmats de COVID-19 i 28.971 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 24.650 292 6.871 81,66 3.537 42,04 2.211 26,28 695 8,26
Aragón 24.591 216 5.813 440,62 2.536 192,22 1.313 99,52 336 25,47
Asturias 3.048 19 347 33,93 188 18,38 131 12,81 52 5,08
Baleares 5.694 6 1.939 168,69 375 32,62 858 74,64 63 5,48
Canarias 4.990 115 2.031 94,32 1.282 59,53 1.148 53,31 375 17,41
Cantabria 3.518 37 772 132,86 398 68,49 272 46,81 67 11,53
Castilla La Mancha 21.657 38 2.270 111,67 1.160 57,06 1.013 49,83 245 12,05
Castilla y León 25.451 33 3.467 144,49 1.671 69,64 765 31,88 190 7,92
Catalunya 102.032 84 12.807 166,86 6.679 87,02 4.488 58,47 1.330 17,33
Ceuta 220 1 53 62,52 36 42,46 36 42,46 10 11,80
C. Valenciana 19.978 2 3.977 79,48 1.829 36,55 1.473 29,44 296 5,92
Extremadura 4.409 42 797 74,65 515 48,23 221 20,70 97 9,08
Galicia 12.590 150 2.308 85,50 1.403 51,97 310 11,48 128 4,74
Madrid 108.374 409 24.419 366,46 13.434 201,61 4.953 74,33 639 9,59
Melilla 261 25 100 115,62 57 65,91 53 61,28 20 23,12
Murcia 4.468 5 1.328 88,89 563 37,69 634 42,44 128 8,57
Navarra 8.911 95 1.403 214,46 704 107,61 656 100,27 243 37,14
País Vasco 25.545 413 6.669 302,07 3.620 163,97 87 3,94 10 0,45
La Rioja 5.049 78 777 245,27 440 138,89 347 109,53 127 40,09
ESPAÑA 405.436 2.060 78.148 166,18 40.427 85,97 20.969 44,59 5.051 10,74

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** La Comunitat Valenciana no ha carregat dades per problemes tècnics.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.926 180 841 6 1.466 9
Aragón 3.974 127 338 2 1096 19
Asturias 1.129 1 130 0 335 1
Baleares 1.276 12 184 3 228 2
Canarias 1138 100 210 16 167 1
Cantabria 1.143 27 88 2 221 1
Castilla La Mancha 9.550 12 671 0 3.039 1
Castilla y León 9.143 92 652 6 2.812 3
Catalunya 30.098 60 3.039 5 5.725 6
Ceuta 18 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.372 103 777 4 1.452 7
Extremadura 1.837 23 145 2 526 3
Galicia 3.146 86 354 7 632 7
Madrid 44.155 350 3.705 13 8.546 32
Melilla 55 6 3 0 2 0
Murcia 893 55 130 2 153 1
Navarra 2.190 39 152 5 533 1
País Vasco 7.109 1 583 0 1.567 0
La Rioja 1.521 19 92 1 368 2
ESPAÑA 131.673 1.294 12.098 74 28.872 96

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.