Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 de febrer de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.341 nous casos positius de coronavirus, i registrades 329 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.188.553 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 69.142 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 476.822 204 16.696 198,43 5.755 68,40 4.475 53,18 750 8,91
Aragón 106.480 204 2.893 219,28 1.276 96,72 1.495 113,32 506 38,35
Asturias 43.179 150 2.221 217,15 988 96,60 191 18,67 81 7,92
Baleares 55.991 34 1.058 92,04 369 32,10 770 66,99 203 17,66
Canarias 40.477 200 2.286 106,16 1.213 56,33 1.232 57,21 497 23,08
Cantabria 24.574 44 876 150,75 391 67,29 472 81,23 150 25,81
Castilla La Mancha 168.561 29 2.431 119,59 804 39,55 953 46,88 235 11,56
Castilla y León 205.587 230 4.734 197,29 1.841 76,72 2.647 110,31 955 39,80
Catalunya 577.701 101 16.502 215,00 6.976 90,89 8.964 116,79 2.981 38,84
Ceuta 4.562 14 237 279,56 86 101,44 138 162,78 44 51,90
C. Valenciana 377.866 181 6.934 138,58 2.211 44,19 2.718 54,32 533 10,65
Extremadura 68.952 37 741 69,40 278 26,04 280 26,22 102 9,55
Galicia 111.461 113 4.338 160,70 1.693 62,72 1.891 70,05 561 20,78
Madrid 583.862 1.077 20.370 305,70 8.570 128,61 9.003 135,11 2.720 40,82
Melilla 6.938 15 345 398,90 178 205,81 177 204,66 72 83,25
Murcia 106.200 45 1.722 115,27 663 44,38 857 57,37 275 18,41
Navarra 51.244 50 907 138,64 443 67,71 542 82,85 215 32,86
País Vasco 150.674 308 5.570 252,29 2.477 112,19 87 3,94 6 0,27
La Rioja 27.422 16 328 103,54 106 33,46 148 46,72 43 13,57
ESPAÑA 3.188.553 3.052 91.189 193,91 36.318 77,23 37.040 78,76 10.929 23,24

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 26.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.328 185
Aragón 3.258 49
Asturias 1.750 45
Baleares 707 10
Canarias 589 17
Cantabria 508 6
Castilla La Mancha 5.588 46
Castilla y León 6.320 64
Catalunya 10.575 35
Ceuta 81 4
C. Valenciana 6.632 135
Extremadura 1.706 21
Galicia 2.194 55
Madrid 13.842 119
Melilla 70 5
Murcia 1.451 30
Navarra 1.092 7
País Vasco 3.726 22
La Rioja 725 7
ESPAÑA 69.142 862