Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 12:00 hores d’avui, 26 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

El present informe s’ha realitzat, fins al 10 de maig de 2020, amb les dades notificades diàriament de forma agregada per les comunitats autònomes. El passat 11 de maig de 2020 va entrar en vigor la nova estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, per la qual les comunitats autònomes han de notificar els casos confirmats de manera individualitzada i diàriament al nivell estatal. Per tant, a partir de l’11 de maig de 2020 s’utilitza aquesta informació per a l’elaboració d’aquest informe diari. Una vegada combinats les dades de tots dos mètodes de vigilància, a Espanya fins al moment s’han notificat un total de 236.259 casos confirmats de COVID-19 i 27.117 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE MAIG DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.612 1 163 1,94 70 0,83 26 0,31 7 0,08
Aragón 5.600 0 259 19,63 100 7,58 41 3,11 10 0,76
Asturias 2.399 0 26 2,54 6 0,59 6 0,59 1 0,10
Baleares 2.111 0 138 12,01 27 2,35 31 2,70 5 0,43
Canarias 2.323 6 60 2,79 35 1,63 12 0,56 3 0,14
Cantabria 2.283 0 34 5,85 18 3,10 11 1,89 1 0,17
Castilla La Mancha 16.992 2 397 19,53 169 8,31 72 3,54 16 0,79
Castilla y León 18.591 4 568 23,67 262 10,92 67 2,79 23 0,96
Catalunya*** 57.569 115 2.601 33,89 1.452 18,92 406 5,29 83 1,08
Ceuta 124 0 10 11,80 5 5,90 4 4,72 2 2,36
C. Valenciana 11.089 8 296 5,92 137 2,74 44 0,88 15 0,30
Extremadura 2.955 2 36 3,37 12 1,12 7 0,66 2 0,19
Galicia 9.108 3 102 3,78 50 1,85 17 0,63 3 0,11
Madrid 68.066 43 1.850 27,76 734 11,02 219 3,29 51 0,77
Melilla 121 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.587 0 54 3,61 24 1,61 9 0,60 2 0,13
Navarra 5.199 5 128 19,57 46 7,03 22 3,36 10 1,53
País Vasco 13.486 2 230 10,42 64 2,90 37 1,68 6 0,27
La Rioja 4.044 3 36 11,36 11 3,47 11 3,47 3 0,95
ESPAÑA 236.259 194 6.990 14,86 3.222 6,85 1.042 2,22 243 0,52

Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
No s’han rebut dades d’una àrea sanitària.
****S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i *confecha d’hospitalització/ingresso en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.05.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 26.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* mb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.246 25 770 4 1.404 0
Aragón 2.634 11 267 2 826 0
Asturias 1.097 2 122 0 310 0
Baleares 1.163 7 165 0 209 0
Canarias 946 5 179 1 150 0
Cantabria 1.031 1 79 0 202 0
Castilla La Mancha 9.225 22 645 3 2.945 2
Castilla y León 8.553 24 547 0 1.922 4
Catalunya 29.090 37 2.976 0 5.583 9
Ceuta 13 1 4 0 5 0
C. Valenciana 5.403 14 719 1 1.332 2
Extremadura 1.761 11 110 0 507 2
Galicia 2.917 3 328 0 607 1
Madrid 41.913 78 3.538 1 8.691 6
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 674 1 112 0 148 1
Navarra 2.034 0 135 0 490 0
País Vasco 6.955 10 574 0 1.424 0
La Rioja 1.483 4 91 0 360 8
ESPAÑA 123.182 256 11.364 12 27.117 35

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.