Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.289 casos positius nous de coronavirus i registrades 337 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.617.355 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 44.374 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 226.989 521 32.369 384,69 11.576 137,58 5.848 69,50 1.177 13,99
Aragón 72.243 301 5.314 402,79 2.088 158,27 2.392 181,31 719 54,50
Asturias 22.460 259 5.448 532,66 2.132 208,45 239 23,37 82 8,02
Baleares 23.690 71 2.328 202,53 994 86,48 1.323 115,10 417 36,28
Canarias 20.615 128 1.671 77,60 845 39,24 854 39,66 311 14,44
Cantabria 14.928 119 2.446 420,94 944 162,46 268 46,12 58 9,98
Castilla La Mancha 84.140 140 6.772 333,13 2.479 121,95 2.702 132,92 663 32,61
Castilla y León 119.178 5 13.407 558,73 4.226 176,12 3.465 144,40 778 32,42
Catalunya 300.125 728 21.728 283,09 8.162 106,34 9.418 122,71 2.594 33,80
Ceuta 2.774 14 374 441,16 140 165,14 196 231,19 49 57,80
C. Valenciana 99.403 252 13.799 275,77 5.504 110,00 5.270 105,32 1.311 26,20
Extremadura 28.289 189 2.883 270,02 1.256 117,63 1.104 103,40 335 31,38
Galicia 48.747 439 7.250 268,57 3.298 122,17 2.269 84,05 656 24,30
Madrid 345.469 1.061 16.796 252,06 7.194 107,96 8.039 120,64 2.351 35,28
Melilla 4.005 14 405 468,28 183 211,59 185 213,90 56 64,75
Murcia 53.429 100 5.118 342,59 1.638 109,65 2.086 139,63 509 34,07
Navarra 39.247 140 2.111 322,68 913 139,56 1.046 159,89 339 51,82
País Vasco 95.296 503 11.322 512,82 4.361 197,53 116 5,25 17 0,77
La Rioja 16.328 89 1.527 482,01 635 200,44 689 217,49 236 74,50
ESPAÑA 1.617.355 5.073 153.068 325,50 58.568 124,54 47.509 101,03 12.658 26,92

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.842 203
Aragón 2251 120
Asturias 929 155
Baleares 404 4
Canarias 336 15
Cantabria 300 8
Castilla La Mancha 3.738 47
Castilla y León 4.463 161
Catalunya 7.850 49
Ceuta 52 8
C. Valenciana 2.288 112
Extremadura 915 41
Galicia 1178 65
Madrid 11.349 75
Melilla 39 3
Murcia 589 48
Navarra 856 32
País Vasco 2.452 54
La Rioja 543 20
ESPAÑA 44.374 1.220