Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 6.361 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 278.782 casos confirmats de COVID-19 i 28.434 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.607 31 1.095 13,01 573 6,81 333 3,96 110 1,31
Aragón 11.010 474 4.144 314,11 2.472 187,37 1.116 84,59 408 30,93
Asturias 2.465 5 28 2,74 20 1,96 18 1,76 10 0,98
Baleares 2.376 4 106 9,22 58 5,05 58 5,05 25 2,17
Canarias 2.608 2 152 7,06 57 2,65 42 1,95 19 0,88
Cantabria 2.436 5 61 10,50 33 5,68 37 6,37 19 3,27
Castilla La Mancha 18.611 1 278 13,68 140 6,89 107 5,26 37 1,82
Castilla y León 20.055 0 242 10,09 125 5,21 81 3,38 31 1,29
Catalunya 75.613 71 10.134 132,04 5.585 72,77 3.796 49,46 996 12,98
Ceuta 164 0 1 1,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 12.773 20 933 18,65 573 11,45 439 8,77 149 2,98
Extremadura 3.316 3 124 11,61 53 4,96 30 2,81 10 0,94
Galicia 9.635 9 179 6,63 118 4,37 33 1,22 5 0,19
Madrid 74.700 53 1.880 28,21 1.278 19,18 641 9,62 195 2,93
Melilla 129 0 3 3,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 2.091 7 331 22,16 241 16,13 175 11,71 61 4,08
Navarra 6.484 94 891 136,19 609 93,09 376 57,47 148 22,62
País Vasco 15.524 76 1.460 66,13 831 37,64 334 15,13 74 3,35
La Rioja 4.185 0 83 26,20 63 19,89 29 9,15 6 1,89
ESPAÑA 278.782 855 22.125 47,05 12.829 27,28 7.645 16,26 2.303 4,90

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.435 38 801 2 1.436 1
Aragón 2.916 118 280 2 915 0
Asturias 1.120 2 129 0 334 0
Baleares 1.200 8 169 0 224 0
Canarias 968 13 187 0 162 0
Cantabria 1.061 2 81 1 217 0
Castilla La Mancha 9.512 3 665 1 3.032 0
Castilla y León 8.839 19 632 1 2.797 2
Catalunya 29.537 22 3.003 2 5.680 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.897 30 746 0 1.433 0
Extremadura 1.788 7 140 1 519 0
Galicia 2.963 9 339 1 619 0
Madrid 42.887 38 3.645 0 8.451 2
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 702 3 114 0 148 0
Navarra 2.071 15 137 0 529 0
País Vasco 7.051 21 582 1 1.566 1
La Rioja 1.490 1 91 0 366 0
ESPAÑA 126.497 349 11.748 12 28.434 6

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.