Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.853 casos positius nous de coronavirus i registrades 294 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.628.208 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 44.668 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 229.104 514 30.112 357,87 10.654 126,62 5.652 67,17 1.154 13,71
Aragón 72.590 336 5.029 381,19 2.040 154,63 2.324 176,16 742 56,24
Asturias 22.746 286 5.059 494,62 2.093 204,63 261 25,52 97 9,48
Baleares 23.925 119 2.336 203,23 1.030 89,61 1.352 117,62 467 40,63
Canarias 20.730 108 1.668 77,46 842 39,10 872 40,49 328 15,23
Cantabria 15.027 99 2.319 399,09 882 151,79 245 42,16 48 8,26
Castilla La Mancha 84.935 80 6.500 319,75 2.331 114,67 2.632 129,47 674 33,16
Castilla y León 119.952 21 12.028 501,26 3.813 158,90 3.274 136,44 802 33,42
Catalunya 301.577 598 20.262 263,99 7.601 99,03 9.292 121,06 2.677 34,88
Ceuta 2.782 8 336 396,33 121 142,73 177 208,78 40 47,18
C. Valenciana 100.748 242 13.679 273,37 5.318 106,28 5.320 106,32 1.377 27,52
Extremadura 28.578 259 2.829 264,96 1.272 119,13 1.102 103,21 351 32,87
Galicia 49.183 433 6.997 259,20 3.029 112,21 2.241 83,02 670 24,82
Madrid 346.850 1.022 16.282 244,35 7.208 108,17 8.204 123,12 2.544 38,18
Melilla 4.023 18 398 460,18 167 193,09 181 209,28 52 60,12
Murcia 53.691 86 4.637 310,40 1.527 102,22 1.941 129,93 501 33,54
Navarra 39.414 162 2.044 312,44 908 138,79 1.030 157,44 362 55,33
País Vasco 95.955 554 10.584 479,40 4.121 186,66 96 4,35 15 0,68
La Rioja 16.398 63 1.412 445,71 598 188,76 668 210,86 234 73,86
ESPAÑA 1.628.208 5.008 144.511 307,30 55.555 118,14 46.864 99,66 13.135 27,93

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.903 203
Aragón 2279 122
Asturias 954 154
Baleares 404 4
Canarias 339 17
Cantabria 304 11
Castilla La Mancha 3.761 51
Castilla y León 4.487 152
Catalunya 7.911 39
Ceuta 54 7
C. Valenciana 2.298 105
Extremadura 928 49
Galicia 1184 60
Madrid 11.352 52
Melilla 40 3
Murcia 597 44
Navarra 863 38
País Vasco 2.467 49
La Rioja 543 17
ESPAÑA 44.668 1.177