Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 18.418 casos positius nous de coronavirus i registrades 267 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.116.738 casos confirmats de COVID-19 i 35.298 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 117.612 381 33.019 392,42 15.541 184,70 5.440 64,65 1.416 16,83
Aragón 52.543 1.004 11.509 872,36 7.414 561,97 5.913 448,20 2.305 174,72
Asturias 10.608 241 3.481 340,34 1.953 190,95 23 2,25 5 0,49
Baleares 17.606 82 2.060 179,21 1.167 101,53 1.256 109,27 491 42,72
Canarias 16.906 80 1.638 76,07 795 36,92 699 32,46 212 9,84
Cantabria 9.151 132 1.744 300,13 1.135 195,33 393 67,63 133 22,89
Castilla La Mancha 60.460 152 8.880 436,82 4.297 211,38 3.679 180,98 1.058 52,04
Castilla y León 75.920 18 16.431 684,75 8.916 371,57 4.988 207,87 1.461 60,89
Catalunya 212.135 1.715 48.302 629,32 26.481 345,02 16.041 209,00 4.552 59,31
Ceuta 1.361 31 483 569,73 292 344,43 347 409,31 92 108,52
C. Valenciana 56.941 74 9.346 186,78 4.217 84,28 4.119 82,32 770 15,39
Extremadura 17.715 341 4.682 438,51 2.830 265,05 1.123 105,18 375 35,12
Galicia 31.175 520 6.386 236,56 3.893 144,21 1.391 51,53 455 16,85
Madrid 298.823 1.854 28.831 432,68 13.295 199,52 9.799 147,06 2.394 35,93
Melilla 2.451 30 977 1129,65 532 615,12 469 542,28 120 138,75
Murcia 31.548 54 6.521 436,51 3.062 204,97 2.985 199,81 757 50,67
Navarra 30.399 578 7.469 1141,68 3.875 592,31 3.902 596,44 1.255 191,83
País Vasco 61.485 887 11.275 510,69 6.481 293,55 96 4,35 15 0,68
La Rioja 11.899 130 2.222 701,39 1.198 378,16 1.121 353,85 350 110,48
ESPAÑA 1.116.738 8.304 205.256 436,47 107.374 228,33 63.784 135,64 18.216 38,74

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.10.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.370 124
Aragón 1613 74
Asturias 414 42
Baleares 357 3
Canarias 273 12
Cantabria 250 3
Castilla La Mancha 3.367 23
Castilla y León 3.528 132
Catalunya 5.968 4
Ceuta 16 3
C. Valenciana 1.737 23
Extremadura 697 29
Galicia 884 50
Madrid 10.327 159
Melilla 11 0
Murcia 299 10
Navarra 687 25
País Vasco 2.046 15
La Rioja 454 15
ESPAÑA 35.298 746

Dades disponibles AQUÍ.