Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.779 casos positius nous de coronavirus i registrades 15 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 439.286 casos confirmats de COVID-19 i 29.011 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 27.734 401 8.186 97,29 4.247 50,47 2.691 31,98 791 9,40
Aragón 25.562 185 4.997 378,76 1.906 144,47 846 64,13 204 15,46
Asturias 3.221 36 436 42,63 250 24,44 156 15,25 45 4,40
Baleares 7.648 0 2.870 249,68 885 76,99 1.045 90,91 142 12,35
Canarias 6.126 267 2.810 130,49 1.800 83,59 1.354 62,88 388 18,02
Cantabria 3.832 92 901 155,06 516 88,80 238 40,96 51 8,78
Castilla La Mancha 23.028 86 3.026 148,85 1.564 76,94 1.258 61,88 394 19,38
Castilla y León 27.430 81 4.474 186,45 2.063 85,97 1.179 49,13 364 15,17
Catalunya 106.811 141 13.113 170,85 6.103 79,52 4.802 62,57 1.250 16,29
Ceuta 249 3 78 92,01 41 48,36 46 54,26 15 17,69
C. Valenciana 22.695 128 5.353 106,98 2.799 55,94 2.252 45,01 549 10,97
Extremadura 4.698 51 903 84,57 513 48,05 237 22,20 82 7,68
Galicia 13.655 191 2.882 106,76 1.684 62,38 569 21,08 214 7,93
Madrid 118.600 1.153 27.746 416,39 13.391 200,96 3.746 56,22 820 12,31
Melilla 300 7 113 130,66 76 87,87 51 58,97 19 21,97
Murcia 5.455 39 1.863 124,71 1.028 68,81 873 58,44 195 13,05
Navarra 9.537 167 1.641 250,84 985 150,56 687 105,01 258 39,44
País Vasco 27.334 730 6.836 309,63 3.383 153,23 36 1,63 7 0,32
La Rioja 5.371 71 940 296,72 513 161,93 361 113,95 110 34,72
ESPAÑA 439.286 3.829 89.168 189,61 43.747 93,03 22.427 47,69 5.898 12,54

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.152 254 862 18 1.480 16
Aragón 4.008 70 338 0 1096 0
Asturias 1.137 8 130 0 335 1
Baleares 1.361 43 205 13 233 5
Canarias 1214 116 225 21 172 5
Cantabria 1.160 32 89 2 221 0
Castilla La Mancha 9.572 24 675 4 3.042 3
Castilla y León 9.284 136 661 9 2.822 10
Catalunya 30.217 76 3.046 4 5.741 4
Ceuta 18 1 4 0 4 0
C. Valenciana*** 6.552 151 799 15 1.462 11
Extremadura 1.850 21 149 4 526 2
Galicia 3.208 96 357 8 634 7
Madrid 44.780 503 3.723 12 8.604 53
Melilla 57 4 4 1 2 0
Murcia 982 91 143 9 156 3
Navarra 2.222 44 154 4 533 1
País Vasco 7.124 7 585 1 1.579 6
La Rioja 1.530 16 96 4 369 2
ESPAÑA 133.428 1.693 12.245 129 29.011 129

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.