Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 de desembre de 2020

0
1
Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 24.462 casos positius nous de coronavirus i registrades 298 defuncions des del dia de Nadal

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.879.413 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 50.122 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 260.433 161 11.417 135,69 4.797 57,01 4.023 47,81 953 11,33
Aragón 78.849 140 2.628 199,20 1.260 95,51 1.334 101,11 488 36,99
Asturias 26.838 81 1.192 116,54 524 51,23 72 7,04 23 2,25
Baleares 34.023 81 5.913 514,42 2.525 219,67 3.808 331,29 1.044 90,83
Canarias 26.317 115 2.698 125,29 1.165 54,10 1.147 53,26 324 15,05
Cantabria 17.667 73 920 158,33 460 79,16 384 66,08 140 24,09
Castilla La Mancha 98.196 61 5.975 293,92 2.435 119,78 2.690 132,33 677 33,30
Castilla y León 131.180 143 3.373 140,57 1.404 58,51 1.718 71,60 582 24,25
Catalunya 346.643 563 24.695 321,75 12.376 161,25 9.674 126,04 2.942 38,33
Ceuta 3.020 16 89 104,98 47 55,44 42 49,54 20 23,59
C. Valenciana 139.660 8 16.200 323,76 4.974 99,41 6.002 119,95 739 14,77
Extremadura 35.051 217 4.274 400,30 2.212 207,17 1.400 131,12 413 38,68
Galicia 59.776 295 4.945 183,18 2.374 87,94 1.646 60,97 497 18,41
Madrid 388.498 490 22.258 334,03 9.672 145,15 7.664 115,02 1.617 24,27
Melilla 4.445 3 181 209,28 64 74,00 69 79,78 20 23,12
Murcia 59.130 12 2.362 158,11 1.164 77,92 1.258 84,21 480 32,13
Navarra 42.099 60 1.221 186,64 598 91,41 620 94,77 264 40,35
País Vasco 109.493 265 4.682 212,07 2.099 95,07 37 1,68 3 0,14
La Rioja 18.095 38 752 237,38 365 115,22 398 125,63 137 43,25
ESPAÑA 1.879.413 2.822 115.775 246,19 50.515 107,42 43.986 93,54 11.363 24,16

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.032 77
Aragón 2.596 35
Asturias 1.334 36
Baleares 455 6
Canarias 408 16
Cantabria 381 7
Castilla La Mancha 4.067 22
Castilla y León 5.039 35
Catalunya 8.649 27
Ceuta 59 1
C. Valenciana 2.801 54
Extremadura 1.057 19
Galicia 1.359 32
Madrid 11.692 9
Melilla 43 0
Murcia 728 15
Navarra 955 10
País Vasco 2.882 1
La Rioja 585 6
ESPAÑA 50.122 408