Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 1.828 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, i dues defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 280.610 casos confirmats de COVID-19 i 28.436 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.695 38 1.152 13,69 562 6,68 345 4,10 114 1,35
Aragón 11.377 357 4.418 334,88 2.638 199,96 1.053 79,82 328 24,86
Asturias 2.468 3 26 2,54 21 2,05 19 1,86 10 0,98
Baleares 2.401 0 130 11,31 77 6,70 61 5,31 23 2,00
Canarias 2.610 2 149 6,92 57 2,65 40 1,86 18 0,84
Cantabria 2.447 11 72 12,39 42 7,23 45 7,74 20 3,44
Castilla La Mancha 18.635 5 290 14,27 155 7,62 114 5,61 39 1,92
Castilla y León 20.112 12 281 11,71 146 6,08 91 3,79 30 1,25
Catalunya 76.332 126 10.361 134,99 5.460 71,14 3.607 47,00 768 10,01
Ceuta 164 0 1 1,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 12.887 26 1.032 20,62 637 12,73 480 9,59 153 3,06
Extremadura 3.322 6 120 11,24 49 4,59 27 2,53 9 0,84
Galicia 9.647 13 183 6,78 123 4,56 43 1,59 11 0,41
Madrid 74.886 147 2.005 30,09 1.381 20,73 792 11,89 285 4,28
Melilla 129 0 3 3,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 2.150 18 386 25,84 289 19,35 205 13,72 74 4,95
Navarra 6.526 40 918 140,32 570 87,13 367 56,10 120 18,34
País Vasco 15.634 99 1.536 69,57 849 38,45 381 17,26 90 4,08
La Rioja 4.188 2 84 26,52 60 18,94 29 9,15 6 1,89
ESPAÑA 280.610 905 23.147 49,22 13.116 27,89 7.699 16,37 2.098 4,46

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.442 38 804 4 1.435 0
Aragón 2.945 136 280 2 915 0
Asturias 1.120 1 129 0 334 0
Baleares 1.188 5 171 2 224 0
Canarias 968 12 187 0 162 0
Cantabria 1.062 2 82 2 217 0
Castilla La Mancha 9.513 3 665 0 3.032 0
Castilla y León 8.841 15 632 1 2.797 1
Catalunya 29.556 31 3.004 3 5.682 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.902 30 747 1 1.434 1
Extremadura 1.789 8 141 2 519 0
Galicia 2.964 10 339 1 619 0
Madrid 42.915 55 3.645 0 8.451 1
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 704 4 115 1 148 0
Navarra 2.072 15 137 0 529 0
País Vasco 7.055 20 583 0 1.566 1
La Rioja 1.490 1 91 0 366 0
ESPAÑA 126.586 386 11.759 19 28.436 6

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.