Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 de juny de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 248.770 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.343 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en los últims 14 días Casos diagnosticats en los últims 7 días Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.045 12 210 2,50 151 1,79 70 0,83 30 0,36
Aragón 6.304 48 429 32,52 336 25,47 84 6,37 42 3,18
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.205 0 46 4,00 18 1,57 12 1,04 3 0,26
Canarias 2.427 0 47 2,18 12 0,56 2 0,09 1 0,05
Cantabria 2.362 7 28 4,82 18 3,10 16 2,75 10 1,72
Castilla La Mancha 18.094 0 202 9,94 68 3,35 48 2,36 16 0,79
Castilla y León*** 19.634 0 250 10,42 108 4,50 51 2,13 14 0,58
Catalunya 61.355 14 1.171 15,26 596 7,77 365 4,76 127 1,65
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.537 2 109 2,18 41 0,82 24 0,48 8 0,16
Extremadura 3.026 0 38 3,56 21 1,97 12 1,12 3 0,28
Galicia 9.202 2 43 1,59 29 1,07 13 0,48 5 0,19
Madrid 71.881 20 1.012 15,19 358 5,37 170 2,55 48 0,72
Melilla 126 0 2 2,31 2 2,31 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.672 4 42 2,81 23 1,54 20 1,34 10 0,67
Navarra 5.459 9 108 16,51 78 11,92 44 6,73 19 2,90
País Vasco 13.767 0 124 5,62 53 2,40 27 1,22 6 0,27
La Rioja 4.076 0 8 2,53 3 0,95 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 248.770 118 3.869 8,23 1.915 4,07 961 2,04 343 0,73

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Castella i Lleó no han actualitzat les dades corresponents al  27.06.2020.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.328 8 791 2 1.426 0
Aragón 2.711 16 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 1
Baleares 1.172 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.056 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.419 10 660 1 3.024 1
Castilla y León 8.782 20 628 3 2.783 3
Catalunya 29.343 16 2.989 3 5.669 1
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.812 5 744 2 1.432 1
Extremadura 1.774 2 139 1 519 0
Galicia 2.936 1 336 0 619 0
Madrid 42.425 46 3.608 2 8.421 5
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 683 3 112 0 147 0
Navarra 2.046 2 137 1 528 0
País Vasco 7.001 5 579 1 1.555 0
La Rioja 1.488 0 91 0 366 1
ESPAÑA 125.105 137 11.658 16 28.343 13

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

Exit mobile version