Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 de desembre de 2020

0
1
Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 14.089 casos positius nous de coronavirus i registrades 320 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.893.502 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 50.442 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 261.217 209 11.275 134,00 4.652 55,29 3.815 45,34 870 10,34
Aragón 79.122 261 2.700 204,66 1.368 103,69 1.377 104,37 537 40,70
Asturias 26.912 70 1.137 111,17 521 50,94 77 7,53 33 3,23
Baleares 34.426 169 6.010 522,85 2.605 226,63 3.801 330,68 1.063 92,48
Canarias 26.568 228 2.825 131,19 1.269 58,93 1.139 52,89 375 17,41
Cantabria 17.731 64 913 157,12 462 79,51 389 66,94 158 27,19
Castilla La Mancha 98.847 77 6.156 302,82 2.577 126,77 2.745 135,03 713 35,07
Castilla y León 131.539 315 3.428 142,86 1.544 64,35 1.790 74,60 661 27,55
Catalunya 349.571 2.464 25.389 330,79 12.609 164,28 9.634 125,52 2.743 35,74
Ceuta 3.034 14 87 102,62 57 67,24 46 54,26 29 34,21
C. Valenciana 143.242 215 18.213 363,99 6.584 131,58 6.571 131,32 1.167 23,32
Extremadura 35.568 449 4.512 422,59 2.353 220,38 1.432 134,12 457 42,80
Galicia 60.165 373 5.033 186,44 2.529 93,68 1.652 61,20 524 19,41
Madrid 391.516 2.411 23.314 349,88 10.431 156,54 7.658 114,93 1.655 24,84
Melilla 4.489 28 199 230,09 86 99,44 73 84,41 30 34,69
Murcia 59.376 87 2.397 160,45 1.202 80,46 1.322 88,49 494 33,07
Navarra 42.210 102 1.224 187,09 628 95,99 645 98,59 281 42,95
País Vasco 109.841 281 4.619 209,22 2.108 95,48 54 2,45 8 0,36
La Rioja 18.128 31 745 235,17 371 117,11 378 119,32 125 39,46
ESPAÑA 1.893.502 7.848 120.176 255,55 53.956 114,74 44.598 94,84 11.923 25,35

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.083 84
Aragón 2.615 43
Asturias 1.339 37
Baleares 458 4
Canarias 411 16
Cantabria 387 7
Castilla La Mancha 4.074 22
Castilla y León 5.048 34
Catalunya 8.663 31
Ceuta 59 1
C. Valenciana 2.840 81
Extremadura 1.062 23
Galicia 1.366 35
Madrid 11.753 40
Melilla 43 0
Murcia 735 17
Navarra 957 12
País Vasco 2.963 60
La Rioja 586 7
ESPAÑA 50.442 554