Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 2.031 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, i 5 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 282.641 casos confirmats de COVID-19 i 28.441 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.804 61 1.176 13,98 618 7,34 369 4,39 123 1,46
Aragón 11.810 424 4.679 354,66 2.751 208,52 1.031 78,15 278 21,07
Asturias 2.480 12 38 3,72 32 3,13 25 2,44 15 1,47
Baleares 2.425 1 149 12,96 96 8,35 60 5,22 19 1,65
Canarias 2.617 7 150 6,97 52 2,41 42 1,95 18 0,84
Cantabria 2.448 1 70 12,05 42 7,23 45 7,74 16 2,75
Castilla La Mancha 18.651 5 279 13,72 151 7,43 112 5,51 41 2,02
Castilla y León 20.142 0 295 12,29 158 6,58 105 4,38 36 1,50
Catalunya 77.142 211 10.564 137,64 5.077 66,15 3.900 50,81 931 12,13
Ceuta 165 1 1 1,18 1 1,18 1 1,18 1 1,18
C. Valenciana 12.999 37 1.120 22,38 649 12,97 504 10,07 138 2,76
Extremadura 3.345 23 137 12,83 54 5,06 35 3,28 14 1,31
Galicia 9.661 12 185 6,85 119 4,41 47 1,74 10 0,37
Madrid 75.110 199 2.130 31,97 1.424 21,37 947 14,21 331 4,97
Melilla 129 0 1 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 2.199 28 431 28,85 311 20,82 222 14,86 72 4,82
Navarra 6.569 41 944 144,30 484 73,98 345 52,74 97 14,83
País Vasco 15.754 88 1.602 72,56 850 38,50 387 17,53 89 4,03
La Rioja 4.191 2 83 26,20 38 12,00 27 8,52 3 0,95
ESPAÑA 282.641 1.153 24.034 51,11 12.907 27,45 8.204 17,45 2.232 4,75

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.449 40 804 4 1.435 0
Aragón 2.969 145 280 2 915 0
Asturias 1.120 1 129 0 334 0
Baleares 1.189 6 171 2 224 0
Canarias 969 12 187 0 162 0
Cantabria 1.062 2 81 0 217 0
Castilla La Mancha 9.514 1 667 0 3.032 0
Castilla y León 8.849 19 633 2 2.798 2
Catalunya 29.571 31 3.005 3 5.685 4
Ceuta 15 1 4 0 4 0
C. Valenciana 5.912 34 747 1 1.434 1
Extremadura 1.790 8 142 2 519 0
Galicia 2.965 10 339 1 619 0
Madrid 42.942 75 3.648 3 8.452 2
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 706 6 115 1 148 0
Navarra 2.077 19 137 0 529 0
País Vasco 7.055 16 581 0 1.566 0
La Rioja 1.490 1 91 0 366 0
ESPAÑA 126.690 427 11.764 21 28.441 9

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.