Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 248.970 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.346 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en los últims 14 días Casos diagnosticats en los últims 7 días Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.080 32 244 2,90 183 2,17 81 0,96 33 0,39
Aragón 6.319 15 441 33,43 316 23,95 89 6,75 39 2,96
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.206 0 43 3,74 16 1,39 9 0,78 2 0,17
Canarias 2.427 0 46 2,14 12 0,56 1 0,05 1 0,05
Cantabria 2.362 1 28 4,82 17 2,93 14 2,41 9 1,55
Castilla La Mancha 18.120 6 219 10,77 92 4,53 51 2,51 22 1,08
Castilla y León 19.665 2 276 11,50 128 5,33 53 2,21 18 0,75
Catalunya 61.417 11 1.201 15,65 621 8,09 378 4,92 122 1,59
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.541 1 110 2,20 40 0,80 25 0,50 7 0,14
Extremadura 3.027 0 39 3,65 17 1,59 12 1,12 2 0,19
Galicia 9.206 4 48 1,78 35 1,30 13 0,48 4 0,15
Madrid 71.885 4 1.000 15,01 339 5,09 151 2,27 34 0,51
Melilla 126 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.680 4 50 3,35 27 1,81 18 1,20 11 0,74
Navarra 5.463 4 112 17,12 61 9,32 45 6,88 21 3,21
País Vasco 13.772 0 119 5,39 49 2,22 26 1,18 5 0,23
La Rioja 4.076 0 7 2,21 3 0,95 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 248.970 84 3.985 8,47 1.956 4,16 969 2,06 331 0,70

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.329 7 791 2 1.426 0
Aragón 2.712 15 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.172 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.056 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.435 18 662 1 3.025 2
Castilla y León 8.785 21 630 4 2.784 2
Catalunya 29.343 11 2.989 3 5.669 1
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.814 6 744 1 1.432 0
Extremadura 1.774 2 138 0 519 0
Galicia 2.936 2 336 0 619 0
Madrid 42.428 42 3.608 2 8.421 5
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 684 4 112 0 147 0
Navarra 2.046 1 137 1 528 0
País Vasco 7.001 5 579 1 1.556 1
La Rioja 1.488 0 91 0 366 1
ESPAÑA 125.132 137 11.661 15 28.346 12

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.