Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de desembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.127 casos positius nous de coronavirus i registrades 254 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.675.902 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 46.038 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.12.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 237.397 373 20.983 249,37 7.574 90,01 5.466 64,96 1.089 12,94
Aragón 74.280 291 4.127 312,82 2.022 153,26 1.932 146,44 784 59,43
Asturias 23.946 222 3.618 353,73 1.483 144,99 224 21,90 70 6,84
Baleares 25.021 101 2.315 201,40 1.190 103,53 2.326 202,36 725 63,07
Canarias 21.591 206 1.817 84,38 960 44,58 973 45,18 416 19,32
Cantabria 15.752 119 1.768 304,26 824 141,81 157 27,02 48 8,26
Castilla La Mancha 87.516 145 5.317 261,55 2.195 107,98 2.182 107,34 637 31,34
Castilla y León 123.041 9 7.819 325,85 2.771 115,48 2.238 93,27 583 24,30
Catalunya 308.791 744 16.397 213,64 7.328 95,48 6.481 84,44 1.706 22,23
Ceuta 2.846 8 212 250,07 72 84,93 99 116,78 36 42,46
C. Valenciana 107.196 218 11.918 238,18 4.623 92,39 4.812 96,17 1.275 25,48
Extremadura 29.306 155 2.268 212,42 989 92,63 931 87,20 283 26,51
Galicia 51.205 334 5.753 213,11 2.443 90,50 432 16,00 61 2,26
Madrid 353.011 1.038 14.884 223,37 7.142 107,18 7.243 108,70 2.242 33,65
Melilla 4.144 30 324 374,62 138 159,56 116 134,12 22 25,44
Murcia 54.867 71 3.049 204,10 1.185 79,32 1.307 87,49 397 26,57
Navarra 39.950 116 1.616 247,01 695 106,23 811 123,97 296 45,25
País Vasco 99.204 542 7.952 360,18 3.480 157,62 72 3,26 11 0,50
La Rioja 16.838 43 1.145 361,43 501 158,14 557 175,82 164 51,77
ESPAÑA 1.675.902 4.765 113.282 240,89 47.615 101,25 38.359 81,57 10.845 23,06

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.251 208
Aragón 2354 82
Asturias 1.054 124
Baleares 423 5
Canarias 346 10
Cantabria 321 21
Castilla La Mancha 3.819 53
Castilla y León 4.609 113
Catalunya 8.102 36
Ceuta 55 1
C. Valenciana 2.418 103
Extremadura 966 45
Galicia 1232 57
Madrid 11.413 47
Melilla 43 4
Murcia 620 19
Navarra 888 24
País Vasco 2.564 46
La Rioja 560 17
ESPAÑA 46.038 1.015