Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 250.103 casos confirmats de COVID-19 i 28.368 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.205 9 300 3,57 140 1,66 90 1,07 25 0,30
Aragón 6.412 31 495 37,52 182 13,80 101 7,66 33 2,50
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.228 1 57 4,96 37 3,22 16 1,39 6 0,52
Canarias 2.436 1 34 1,58 11 0,51 3 0,14 2 0,09
Cantabria 2.364 0 22 3,79 10 1,72 8 1,38 1 0,17
Castilla La Mancha 18.209 8 217 10,67 105 5,17 53 2,61 6 0,30
Castilla y León 19.753 0 225 9,38 92 3,83 43 1,79 8 0,33
Catalunya 62.057 42 1.429 18,62 834 10,87 507 6,61 152 1,98
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.630 7 148 2,96 93 1,86 43 0,86 15 0,30
Extremadura 3.047 7 48 4,50 22 2,06 10 0,94 6 0,56
Galicia 9.251 11 86 3,19 58 2,15 30 1,11 18 0,67
Madrid 72.168 50 776 11,65 329 4,94 175 2,63 53 0,80
Melilla 126 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.697 3 56 3,75 35 2,34 24 1,61 8 0,54
Navarra 5.477 1 107 16,36 35 5,35 40 6,11 10 1,53
País Vasco 13.809 3 112 5,07 43 1,95 18 0,82 7 0,32
La Rioja 4.078 0 6 1,89 2 0,63 4 1,26 2 0,63
ESPAÑA 250.545 174 4.120 8,76 2.028 4,31 1.165 2,48 352 0,75

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.342 9 795 2 1.433 2
Aragón 2.717 10 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.173 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.057 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.424 8 665 1 3.026 2
Castilla y León 8.798 13 631 4 2.787 4
Catalunya 29.370 13 2.991 1 5.673 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.819 8 744 0 1.432 0
Extremadura 1.775 1 138 0 519 0
Galicia 2.937 2 336 0 619 0
Madrid 42.713 60 3.641 5 8.439 7
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 692 10 112 0 148 0
Navarra 2.047 1 137 0 528 0
País Vasco 7.002 2 579 0 1.561 3
La Rioja 1.489 1 91 0 366 1
ESPAÑA 125.484 141 11.704 13 28.385 21

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.