Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 12:00 hores d’avui, 3 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 240.326 casos confirmats de COVID-19 i 27.128 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.06.2020. #

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.726 10 150 1,78 83 0,99 34 0,40 17 0,20
Aragón 5.731 20 200 15,16 85 6,44 44 3,34 14 1,06
Asturias 2.425 0 32 3,13 27 2,64 7 0,68 2 0,20
Baleares 2.157 2 58 5,05 26 2,26 12 1,04 4 0,35
Canarias 2.357 5 57 2,65 31 1,44 8 0,37 3 0,14
Cantabria 2.316 2 36 6,20 15 2,58 10 1,72 5 0,86
Castilla La Mancha 17.355 2 430 21,15 178 8,76 83 4,08 18 0,89
Castilla y León 18.956 4 573 23,88 250 10,42 65 2,71 15 0,63
Catalunya 59.112 38 2.301 29,98 745 9,71 328 4,27 74 0,96
Ceuta 155 0 34 40,11 25 29,49 13 15,33 4 4,72
C. Valenciana 11.254 13 229 4,58 87 1,74 25 0,50 8 0,16
Extremadura 2.974 2 28 2,62 15 1,40 11 1,03 3 0,28
Galicia 9.132 2 64 2,37 13 0,48 12 0,44 3 0,11
Madrid 69.112 112 1.516 22,75 688 10,33 250 3,75 53 0,80
Melilla 122 0 1 1,16 1 1,16 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.605 2 34 2,28 11 0,74 2 0,13 1 0,07
Navarra 5.261 2 99 15,13 55 8,41 16 2,45 3 0,46
País Vasco 13.523 3 99 4,48 33 1,49 20 0,91 3 0,14
La Rioja 4.053 0 17 5,37 8 2,53 8 2,53 1 0,32
ESPAÑA 240.326 219 5.958 12,67 2.376 5,05 948 2,02 231 0,49

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.06.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 03.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.275 17 772 1 1.404 2
Aragón 2.657 12 270 0 826 2
Asturias 1.110 9 124 0 310 9
Baleares 1.186 1 171 0 209 0
Canarias 949 4 180 1 151 0
Cantabria 1.046 4 79 0 202 0
Castilla La Mancha 9.323 16 651 3 2.945 0
Castilla y León 8.606 32 550 3 1.925 28
Catalunya 29.154 39 2.977 1 5.587 8
Ceuta 14 2 4 0 4 0
C. Valenciana 5.745 6 736 0 1.332 5
Extremadura 1.772 5 110 0 508 4
Galicia 2.930 6 329 0 609 2
Madrid 42.041 53 3.546 0 8.691 1
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 677 3 112 0 148 0
Navarra 2.038 3 136 1 490 0
País Vasco 6.962 7 574 0 1.424 1
La Rioja 1.484 2 91 0 361 1
ESPAÑA 124.013 221 11.415 10 27.128 63

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment. Únicament se sumen al total de manera diària els casos en els quals consta com a data de defunció la del dia previ a l’hora d’elaboració del present informe.