Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de setembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 8.959 casos positius nous de coronavirus i registrades 40 defuncions més més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 488.513 casos confirmats de COVID-19 i 29.234 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 32.673 363 9.707 115,36 4.853 57,68 2.989 35,52 776 9,22
Aragón 27.105 230 3.817 289,32 1.702 129,01 708 53,67 179 13,57
Asturias 3.453 52 522 51,04 270 26,40 172 16,82 56 5,48
Baleares 8.961 0 2.467 214,62 664 57,77 762 66,29 106 9,22
Canarias 7.927 325 3.784 175,72 2.027 94,13 1.539 71,47 427 19,83
Cantabria 4.415 102 1.174 202,04 675 116,16 208 35,80 62 10,67
Castilla La Mancha 25.192 180 4.033 198,39 1.854 91,20 1.564 76,94 373 18,35
Castilla y León 30.040 17 5.185 216,08 2.499 104,14 1.382 57,59 371 15,46
Catalunya 113.569 113 13.447 175,20 5.714 74,45 4.739 61,74 1.040 13,55
Ceuta 303 4 101 119,14 56 66,06 54 63,70 13 15,33
C. Valenciana 25.996 107 6.444 128,78 2.970 59,36 2.282 45,61 421 8,41
Extremadura 5.411 127 1.283 120,16 734 68,75 312 29,22 124 11,61
Galicia 15.051 38 3.278 121,43 1.581 58,57 759 28,12 222 8,22
Madrid 133.656 1.200 31.146 467,42 14.066 211,09 3.152 47,30 733 11,00
Melilla 394 16 175 202,34 100 115,62 72 83,25 22 25,44
Murcia*** 6.755 0 2.483 166,21 847 56,70 911 60,98 99 6,63
Navarra 10.380 109 1.927 294,55 1.012 154,69 839 128,25 278 42,49
País Vasco 31.294 564 8.034 363,90 4.111 186,21 44 1,99 15 0,68
La Rioja 5.938 60 1.148 362,38 636 200,76 378 119,32 86 27,15
ESPAÑA 488.513 3.607 100.155 212,98 46.371 98,61 22.866 48,62 5.403 11,49

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Múrcia no ha pogut carregar dades per problemes tècnics.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.445 314 889 22 1.509 24
Aragón 4.088 85 341 3 1096 0
Asturias 1.158 21 133 3 335 0
Baleares 1.423 34 207 3 242 10
Canarias 1344 151 240 19 178 7
Cantabria 1.187 32 90 1 224 1
Castilla La Mancha 9.622 40 677 3 3.048 6
Castilla y León 9.475 156 680 17 2.846 23
Catalunya 30.339 56 3.056 3 5.758 9
Ceuta 23 5 4 0 5 1
C. Valenciana 6.761 179 812 11 1.475 12
Extremadura 1.883 30 154 6 529 3
Galicia 3.349 157 370 13 649 15
Madrid 45.338 407 3.750 19 8.692 73
Melilla 61 5 5 1 2 0
Murcia 1086 79 156 8 157 0
Navarra 2.274 60 159 4 536 3
País Vasco 7.129 4 586 1 1.580 0
La Rioja 1.592 38 100 7 373 4
ESPAÑA 135.577 1.853 12.409 144 29.234 191

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version