Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de desembre de 2020

0
1
Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 16.716 casos positius nous de coronavirus i registrades 247 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.910.218 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 50.689 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 262.639 457 11.325 134,59 4.898 58,21 3.679 43,72 884 10,51
Aragón 79.551 401 2.860 216,78 1.580 119,76 1.560 118,25 697 52,83
Asturias 27.044 129 1.152 112,63 553 54,07 93 9,09 46 4,50
Baleares 34.974 181 6.078 528,77 2.552 222,02 3.841 334,16 1.144 99,52
Canarias 26.859 255 2.800 130,03 1.315 61,07 1.174 54,52 442 20,53
Cantabria 17.843 112 941 161,94 514 88,46 420 72,28 191 32,87
Castilla La Mancha 99.606 153 6.274 308,63 2.642 129,96 2.953 145,26 846 41,62
Castilla y León 132.059 471 3.519 146,65 1.729 72,06 1.880 78,35 795 33,13
Catalunya 353.194 2.573 26.823 349,48 13.533 176,32 10.263 133,72 3.287 42,83
Ceuta 3.056 22 102 120,32 70 82,57 55 64,88 39 46,00
C. Valenciana 145.965 108 18.884 377,40 6.806 136,02 6.929 138,48 1.417 28,32
Extremadura 36.311 689 4.910 459,86 2.679 250,91 1.479 138,52 484 45,33
Galicia 60.590 416 5.027 186,22 2.580 95,57 1.913 70,87 706 26,15
Madrid 395.298 3.056 24.737 371,24 11.558 173,46 8.648 129,78 2.577 38,67
Melilla 4.507 12 185 213,90 84 97,12 76 87,87 33 38,16
Murcia 59.796 150 2.637 176,52 1.359 90,97 1.509 101,01 653 43,71
Navarra 42.340 130 1.258 192,29 681 104,09 689 105,32 313 47,84
País Vasco 110.342 432 4.511 204,32 2.104 95,30 54 2,45 7 0,32
La Rioja 18.244 113 807 254,74 416 131,31 415 131,00 167 52,71
ESPAÑA 1.910.218 9.860 124.830 265,45 57.653 122,60 47.630 101,28 14.728 31,32

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.100 78
Aragón 2.623 41
Asturias 1.341 31
Baleares 465 10
Canarias 414 15
Cantabria 388 7
Castilla La Mancha 4.079 20
Castilla y León 5.071 49
Catalunya 8.689 44
Ceuta 59 0
C. Valenciana 2.909 129
Extremadura 1.064 22
Galicia 1.371 38
Madrid 11.827 86
Melilla 43 0
Murcia 739 18
Navarra 958 11
País Vasco 2.963 42
La Rioja 586 5
ESPAÑA 50.689 646