Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 2.789 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, i 2 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 285.430 casos confirmats de COVID-19 i 28.443 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.924 76 1.251 14,87 653 7,76 408 4,85 153 1,82
Aragón 12.167 352 4.775 361,94 2.685 203,52 964 73,07 217 16,45
Asturias 2.495 14 53 5,18 43 4,20 28 2,74 19 1,86
Baleares 2.464 0 174 15,14 130 11,31 77 6,70 30 2,61
Canarias 2.623 5 143 6,64 53 2,46 45 2,09 15 0,70
Cantabria 2.455 6 75 12,91 45 7,74 48 8,26 17 2,93
Castilla La Mancha 18.694 34 303 14,91 156 7,67 131 6,44 40 1,97
Castilla y León 20.209 7 344 14,34 205 8,54 120 5,00 41 1,71
Catalunya 78.257 121 10.899 142,00 5.063 65,97 3.902 50,84 886 11,54
Ceuta 166 1 2 2,36 2 2,36 2 2,36 1 1,18
C. Valenciana 13.233 105 1.307 26,12 768 15,35 567 11,33 162 3,24
Extremadura 3.351 8 134 12,55 56 5,24 29 2,72 13 1,22
Galicia 9.683 19 198 7,33 126 4,67 51 1,89 15 0,56
Madrid 75.552 225 2.492 37,40 1.692 25,39 955 14,33 278 4,17
Melilla 129 0 1 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 2.265 47 492 32,93 309 20,68 234 15,66 76 5,09
Navarra 6.630 61 957 146,28 479 73,22 341 52,12 85 12,99
País Vasco 15.938 145 1.733 78,50 897 40,63 384 17,39 105 4,76
La Rioja 4.195 3 86 27,15 29 9,15 27 8,52 5 1,58
ESPAÑA 285.430 1.229 25.419 54,05 13.391 28,48 8.313 17,68 2.158 4,59

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.454 40 805 5 1.435 0
Aragón 2.994 161 281 3 915 0
Asturias 1.120 0 129 0 334 0
Baleares 1.191 7 171 2 224 0
Canarias 969 12 187 0 162 0
Cantabria 1.062 2 81 0 217 0
Castilla La Mancha 9.515 1 669 1 3.032 0
Castilla y León 8.853 19 633 1 2.798 2
Catalunya 29.580 24 3.006 2 5.686 4
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.922 41 749 3 1.435 2
Extremadura 1.790 7 142 2 520 1
Galicia 2.967 10 339 1 619 0
Madrid 42.955 75 3.649 4 8.452 1
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 709 9 115 1 148 0
Navarra 2.078 17 137 0 529 0
País Vasco 7.058 13 581 0 1.565 0
La Rioja 1.490 0 91 0 366 0
ESPAÑA 126.767 438 11.772 25 28.443 10

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.