Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 249.271casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.355 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en los últims 14 días Casos diagnosticats en los últims 7 días Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.102 9 264 3,14 202 2,40 82 0,97 27 0,32
Aragón 6.330 10 450 34,11 280 21,22 86 6,52 28 2,12
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.209 4 46 4,00 23 2,00 10 0,87 3 0,26
Canarias 2.427 0 45 2,09 12 0,56 1 0,05 1 0,05
Cantabria 2.362 0 26 4,47 13 2,24 13 2,24 4 0,69
Castilla La Mancha 18.158 1 230 11,31 109 5,36 51 2,51 21 1,03
Castilla y León 19.685 2 269 11,21 117 4,88 47 1,96 15 0,63
Catalunya 61.494 26 1.198 15,61 612 7,97 381 4,96 102 1,33
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.579 6 143 2,86 69 1,38 33 0,66 16 0,32
Extremadura 3.030 3 40 3,75 19 1,78 12 1,12 4 0,37
Galicia 9.215 3 55 2,04 43 1,59 14 0,52 7 0,26
Madrid 71.950 29 941 14,12 349 5,24 165 2,48 53 0,80
Melilla 126 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.684 4 53 3,55 30 2,01 16 1,07 8 0,54
Navarra 5.463 0 111 16,97 48 7,34 43 6,57 14 2,14
País Vasco 13.783 2 119 5,39 49 2,22 25 1,13 5 0,23
La Rioja 4.076 0 7 2,21 3 0,95 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 249.271 99 3.999 8,50 1.978 4,21 982 2,09 309 0,66

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.332 9 791 1 1.427 1
Aragón 2.712 14 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.172 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.057 4 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.440 17 664 1 3.026 3
Castilla y León 8.789 19 630 3 2.784 2
Catalunya 29.352 12 2.990 2 5.670 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.816 7 744 1 1.432 0
Extremadura 1.776 4 138 0 519 0
Galicia 2.936 2 336 0 619 0
Madrid 42.449 51 3.608 2 8.425 8
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 688 8 112 0 147 0
Navarra 2.047 2 137 1 528 0
País Vasco 7.000 3 579 0 1.558 3
La Rioja 1.488 0 91 0 366 1
ESPAÑA 125.183 153 11.664 11 28.355 20

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.