Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.016 casos positius nous de coronavirus  i 177 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 769.188 casos confirmats de COVID-19 i 31.791 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 62.421 313 14.395 171,08 6.408 76,16 3.335 39,64 782 9,29
Aragón 36.409 314 4.882 370,05 2.362 179,04 1.299 98,46 271 20,54
Asturias 5.401 66 1.236 120,84 629 61,50 83 8,11 4 0,39
Baleares 13.858 45 1.817 158,07 688 59,85 778 67,68 174 15,14
Canarias 13.485 145 2.304 106,99 1.120 52,01 938 43,56 278 12,91
Cantabria 6.806 33 860 148,00 373 64,19 121 20,82 19 3,27
Castilla La Mancha 43.172 86 8.589 422,51 3.596 176,89 2.855 140,44 557 27,40
Castilla y León 47.849 10 9.271 386,36 4.227 176,16 2.634 109,77 591 24,63
Catalunya 140.115 162 12.129 158,03 5.025 65,47 4.456 58,06 1.065 13,88
Ceuta 601 11 173 204,06 95 112,06 101 119,14 27 31,85
C. Valenciana 40.686 60 5.271 105,34 2.119 42,35 2.087 41,71 442 8,83
Extremadura 10.676 174 2.960 277,23 1.278 119,70 654 61,25 169 15,83
Galicia 21.191 10 2.809 104,06 1.121 41,53 722 26,75 178 6,59
Madrid 235.196 1.586 48.979 735,05 19.132 287,12 5.090 76,39 874 13,12
Melilla 999 25 341 394,28 178 205,81 131 151,47 48 55,50
Murcia 19.207 121 5.755 385,23 2.475 165,67 2.156 144,32 583 39,03
Navarra 18.175 265 4.456 681,12 2.276 347,90 1.886 288,28 528 80,71
País Vasco 44.420 409 5.918 268,05 2.748 124,47 63 2,85 17 0,77
La Rioja 8.521 62 1.459 460,55 659 208,02 487 153,73 117 36,93
ESPAÑA 769.188 3.897 133.604 284,11 56.509 120,16 29.876 63,53 6.724 14,30

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.733 469 1.048 20 1.827 70
Aragón 5.175 75 413 4 1360 0
Asturias 1.296 52 150 3 346 4
Baleares 1.847 36 266 1 297 5
Canarias 1855 123 357 26 232 13
Cantabria 1.305 17 100 1 235 1
Castilla La Mancha 10.061 67 698 3 3.178 39
Castilla y León 10.797 324 779 24 3.053 64
Catalunya 31.272 87 3.142 4 5.838 5
Ceuta 37 0 7 0 10 0
C. Valenciana 7.948 149 939 16 1.600 18
Extremadura 2.269 106 184 9 577 15
Galicia 3.927 109 429 12 739 18
Madrid 48.145 336 3.829 7 9.409 172
Melilla 95 7 9 0 4 0
Murcia 1984 174 287 28 213 2
Navarra 2.707 101 194 8 573 11
País Vasco 8.066 4 660 0 1.883 39
La Rioja 1.810 28 115 2 417 10
ESPAÑA 150.329 2.264 13.606 168 31.791 486

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.