Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 31 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 23.572 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 83 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 31 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 462.858 casos confirmats de COVID-19 i 29.094 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 31.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 29.808 308 8.636 102,64 4.323 51,38 2.789 33,15 738 8,77
Aragón 25.756 192 3.701 280,53 1.159 87,85 588 44,57 88 6,67
Asturias 3.322 27 463 45,27 275 26,89 162 15,84 57 5,57
Baleares 8.164 0 2.718 236,46 657 57,16 818 71,16 63 5,48
Canarias 7.068 301 3.371 156,54 2.059 95,62 1.515 70,35 462 21,45
Cantabria 4.137 68 1.017 175,02 619 106,53 222 38,20 71 12,22
Castilla La Mancha 23.810 22 3.264 160,56 1.474 72,51 1.331 65,47 348 17,12
Castilla y León 28.797 59 4.992 208,04 2.634 109,77 1.296 54,01 383 15,96
Catalunya 110.017 67 14.128 184,07 6.898 89,87 4.991 65,03 1.382 18,01
Ceuta 275 8 91 107,34 54 63,70 48 56,62 15 17,69
C. Valenciana 24.096 15 5.744 114,79 2.725 54,46 2.142 42,81 382 7,63
Extremadura 5.033 91 1.138 106,58 605 56,66 280 26,22 130 12,18
Galicia 14.513 145 3.325 123,17 1.865 69,09 681 25,23 209 7,74
Madrid 126.057 554 30.959 464,61 14.871 223,17 3.027 45,43 584 8,76
Melilla 345 8 142 164,19 84 97,12 64 74,00 18 20,81
Murcia 6.194 13 2.248 150,48 1.041 69,68 1.019 68,21 158 10,58
Navarra 9.977 127 1.770 270,55 1.067 163,10 817 124,88 319 48,76
País Vasco 29.763 394 7.828 354,56 4.185 189,56 34 1,54 3 0,14
La Rioja 5.726 90 1.119 353,22 669 211,18 395 124,69 103 32,51
ESPAÑA 462.858 2.489 96.654 205,53 47.264 100,51 22.219 47,25 5.513 11,72

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 31.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.247 254 872 21 1.493 20
Aragón 4.021 48 339 1 1096 0
Asturias 1.145 14 131 1 335 0
Baleares 1.391 41 206 10 234 4
Canarias 1273 139 229 19 174 6
Cantabria 1.174 31 89 1 221 0
Castilla La Mancha 9.591 28 676 2 3.043 3
Castilla y León 9.358 156 668 12 2.830 16
Catalunya 30.245 52 3.052 3 5.741 3
Ceuta 23 5 4 0 5 1
C. Valenciana 6.619 136 801 11 1.465 7
Extremadura 1.872 30 153 8 527 1
Galicia 3.274 129 364 11 641 8
Madrid 44.974 420 3.734 14 8.648 66
Melilla 60 5 4 1 2 0
Murcia 1028 76 149 6 156 2
Navarra 2.250 58 157 4 534 1
País Vasco 7.125 3 585 1 1.579 1
La Rioja 1.561 31 99 7 370 2
ESPAÑA 134.231 1.656 12.312 133 29.094 141

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.