Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 31 d’agost de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.767 nous casos positius de coronavirus, i registrades 194 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.855.065 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 84.340 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 31.08.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 D’AGOST DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 785.356 99 20.143 237,97 7.297 86,21 2.615 30,89 607 7,17
Aragón 157.564 101 3.266 245,68 1.370 103,05 1.660 124,87 512 38,51
Asturias 70.279 44 958 94,03 377 37,00 92 9,03 25 2,45
Baleares 96.137 57 3.332 284,41 1.202 102,60 2.146 183,18 583 49,76
Canarias 92.019 136 3.150 144,76 1.304 59,93 1.537 70,64 471 21,65
Cantabria 44.655 66 1.744 299,19 730 125,23 943 161,78 289 49,58
Castilla La Mancha 231.324 3 5.891 288,04 2.364 115,59 2.715 132,75 685 33,49
Castilla y León 295.248 275 5.860 244,68 2.271 94,83 2.941 122,80 816 34,07
Catalunya 893.045 651 14.859 190,98 5.228 67,19 6.071 78,03 1.408 18,10
Ceuta** 7.250 28 391 464,36 154 182,89 198 235,15 66 78,38
C. Valenciana 501.404 76 9.289 183,67 3.397 67,17 4.750 93,92 1.049 20,74
Extremadura 100.175 245 4.935 463,82 1.985 186,56 2.161 203,10 676 63,53
Galicia 182.549 132 7.000 259,08 2.857 105,74 3.608 133,54 1.030 38,12
Madrid 875.815 902 16.866 248,77 7.185 105,98 5.803 85,59 1.165 17,18
Melilla 10.586 25 402 461,67 178 204,42 172 197,53 50 57,42
Murcia 137.541 140 3.624 239,80 1.384 91,58 1.830 121,09 425 28,12
Navarra 81.390 77 1.501 227,01 598 90,44 806 121,90 259 39,17
País Vasco 253.775 318 6.707 302,05 2.903 130,74 33 1,49 7 0,32
La Rioja 38.953 50 1.000 312,58 388 121,28 526 164,42 137 42,82
ESPAÑA 4.855.065 3.425 110.918 233,75 43.172 90,98 40.607 85,58 10.260 21,62

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Dels 154 casos diagnosticats a Ceuta en els últims 7 dies, 38 casos corresponen amb casos associats a brots en centres d’acolliment. La incidència acumulada en 7 dies de la ciutat seria de 137,8 per 100.000 habitants amb una taxa d’atac en 7 dies de 3,1% en els centres d’acolliment.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 30.08.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 31.08.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.796 55 1,4%
Aragón 3.724 2 2,4%
Asturias 2.052 3 2,9%
Baleares 919 5 1,0%
Canarias 942 18 1,0%
Cantabria 598 4 1,3%
Castilla La Mancha 6.227 39 2,7%
Castilla y León 7.198 37 2,4%
Catalunya 15.236 21 1,7%
Ceuta 125 1 1,7%
C. Valenciana 7.629 26 1,5%
Extremadura 1.887 16 1,9%
Galicia 2.563 17 1,4%
Madrid 15.840 26 1,8%
Melilla 102 1 1,0%
Murcia 1.692 17 1,2%
Navarra 1.226 11 1,5%
País Vasco 4.766 16 1,9%
La Rioja 818 4 2,1%
ESPAÑA 84.340 319 1,7%
Exit mobile version