Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 31 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 3.092 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, i 2 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 31 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 288.522 casos confirmats de COVID-19 i 28.445 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 15.107 107 1.372 16,31 738 8,77 452 5,37 193 2,29
Aragón 12.685 511 5.025 380,89 2.884 218,60 967 73,30 182 13,80
Asturias 2.516 21 74 7,24 62 6,06 32 3,13 21 2,05
Baleares 2.545 22 242 21,05 187 16,27 122 10,61 65 5,65
Canarias 2.631 6 148 6,87 52 2,41 47 2,18 15 0,70
Cantabria 2.469 14 88 15,14 50 8,60 48 8,26 18 3,10
Castilla La Mancha 18.743 33 333 16,38 187 9,20 150 7,38 52 2,56
Castilla y León 20.310 42 426 17,75 260 10,84 158 6,58 65 2,71
Catalunya 79.324 64 11.187 145,75 5.008 65,25 4.032 52,53 907 11,82
Ceuta 166 0 2 2,36 2 2,36 2 2,36 1 1,18
C. Valenciana 13.318 42 1.343 26,84 733 14,65 582 11,63 160 3,20
Extremadura 3.373 22 130 12,18 73 6,84 36 3,37 20 1,87
Galicia 9.717 33 220 8,15 144 5,33 59 2,19 23 0,85
Madrid 76.145 372 2.989 44,86 2.074 31,13 1.051 15,77 316 4,74
Melilla 132 3 3 3,47 3 3,47 3 3,47 3 3,47
Murcia 2.326 22 535 35,81 304 20,35 260 17,40 96 6,43
Navarra 6.666 48 939 143,53 423 64,66 340 51,97 82 12,53
País Vasco 16.149 158 1.875 84,93 984 44,57 404 18,30 122 5,53
La Rioja 4.200 5 89 28,09 30 9,47 24 7,58 6 1,89
ESPAÑA 288.522 1.525 27.020 57,46 14.198 30,19 8.769 18,65 2.347 4,99

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 31.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.469 44 805 5 1.435 0
Aragón 3.020 173 281 3 915 0
Asturias 1.120 0 129 0 334 0
Baleares 1.195 9 171 2 224 0
Canarias 969 9 187 0 162 0
Cantabria 1.067 6 81 0 217 0
Castilla La Mancha 9.512 0 669 1 3.032 0
Castilla y León 8.862 22 633 1 2.798 2
Catalunya 29.602 36 3.007 2 5.686 4
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.927 36 749 3 1.436 3
Extremadura 1.790 7 142 2 520 1
Galicia 2.970 10 339 1 619 0
Madrid 42.965 73 3.652 6 8.453 2
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 714 13 115 1 148 0
Navarra 2.086 21 137 0 529 0
País Vasco 7.062 13 582 0 1.565 0
La Rioja 1.490 0 91 0 366 0
ESPAÑA 126.880 472 11.777 27 28.445 12

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.