Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 31 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 12:00 hores d’avui, 31 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

El present informe s’ha realitzat, fins al 10 de maig de 2020, amb les dades notificades diàriament de forma agregada per les comunitats autònomes. El passat 11 de maig
de 2020 va entrar en vigor la nova estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, per la qual les comunitats autònomes han de notificar
els casos confirmats de manera individualitzada i diàriament al nivell estatal. Per tant, a partir de l’11 de maig de 2020 s’utilitza aquesta informació per a l’elaboració
d’aquest informe diari. Una vegada combinats les dades de tots dos mètodes de vigilància, a Espanya fins al moment s’han notificat un total de 239.429 casos confirmats de COVID-19
i 27.127 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són
resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.05.2020. #

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 DE MAIG DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.673 5 132 1,57 53 0,63 21 0,25 7 0,08
Aragón 5.691 11 227 17,21 96 7,28 45 3,41 14 1,06
Asturias 2.424 2 38 3,72 27 2,64 10 0,98 4 0,39
Baleares 2.141 0 68 5,92 28 2,44 15 1,30 2 0,17
Canarias 2.345 2 59 2,74 30 1,39 10 0,46 3 0,14
Cantabria 2.303 2 40 6,88 20 3,44 9 1,55 3 0,52
Castilla La Mancha 17.234 6 439 21,60 183 9,00 75 3,69 25 1,23
Castilla y León 18.863 17 591 24,63 285 11,88 65 2,71 23 0,96
Catalunya 59.013 10 3.050 39,74 1.231 16,04 334 4,35 77 1,00
Ceuta 145 0 28 33,03 20 23,59 12 14,15 4 4,72
C. Valenciana 11.201 0 230 4,60 86 1,72 27 0,54 7 0,14
Extremadura 2.966 2 27 2,53 13 1,22 11 1,03 6 0,56
Galicia 9.119 0 72 2,67 14 0,52 19 0,70 7 0,26
Madrid 68.830 32 1.623 24,36 657 9,86 280 4,20 87 1,31
Melilla 121 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.597 0 38 2,54 13 0,87 4 0,27 0 0,00
Navarra 5.254 7 131 20,02 66 10,09 23 3,52 4 0,61
País Vasco 13.508 0 127 5,75 42 1,90 25 1,13 7 0,32
La Rioja 4.051 0 24 7,58 11 3,47 10 3,16 2 0,63
ESPAÑA 239.429 96 6.944 14,77 2.875 6,11 995 2,12 282 0,60

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingresso en UCI/defunció en els últims 7 dies)
per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.05.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 30.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
s
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.262 6 772 1 1.404 1
Aragón 2.645 13 267 0 826 2
Asturias 1.107 6 124 0 310 1
Baleares 1.168 5 165 0 209 0
Canarias 949 6 180 1 151 1
Cantabria 1.043 5 79 0 202 0
Castilla La Mancha 9.303 22 651 2 2.945 0
Castilla y León 8.590 38 549 2 1.924 6
Catalunya 29.132 54 2.976 2 5.587 11
Ceuta 12 1 4 0 4 0
C. Valenciana 5.747 5 735 0 1.332 2
Extremadura 1.768 3 110 0 508 6
Galicia 2.924 3 329 0 609 3
Madrid 42.014 77 3.544 1 8.691 3
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 683 3 112 0 148 1
Navarra 2.037 3 135 0 490 0
País Vasco 6.959 9 574 0 1.424 0
La Rioja 1.484 4 91 0 361 2
ESPAÑA 123.871 263 11.400 9 27.127 39

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant
computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment. Únicament se sumen al total de manera diària els casos en els quals
consta com a data de defunció la del dia previ a l’hora d’elaboració del present informe.