Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 5.760 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, i 25 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 302.814 casos confirmats de COVID-19 i 28.498 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.08.2020#

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 15.839 109 1.701 20,22 1.074 12,76 589 7,00 237 2,82
Aragón 17.837 365 7.469 566,14 3.939 298,57 1.808 137,04 333 25,24
Asturias 2.558 6 111 10,85 90 8,80 47 4,60 18 1,76
Baleares 2.739 5 414 36,02 271 23,58 209 18,18 108 9,40
Canarias 2.695 8 141 6,55 82 3,81 59 2,74 27 1,25
Cantabria 2.567 35 162 27,88 119 20,48 85 14,63 50 8,60
Castilla La Mancha 18.957 25 463 22,78 279 13,72 194 9,54 69 3,39
Castilla y León 20.643 16 678 28,26 490 20,42 208 8,67 103 4,29
Catalunya 83.079 109 12.138 158,15 5.823 75,87 3.681 47,96 761 9,92
Ceuta 166 0 2 2,36 2 2,36 2 2,36 0 0,00
C. Valenciana 13.974 30 1.704 34,05 914 18,27 679 13,57 187 3,74
Extremadura 3.454 7 182 17,05 134 12,55 63 5,90 39 3,65
Galicia 9.845 36 322 11,93 196 7,26 67 2,48 17 0,63
Madrid 77.918 292 4.411 66,20 2.920 43,82 1.671 25,08 607 9,11
Melilla 140 1 11 12,72 11 12,72 9 10,41 4 4,62
Murcia 2.504 18 642 42,97 323 21,62 294 19,68 82 5,49
Navarra 6.936 59 979 149,65 414 63,28 317 48,46 109 16,66
País Vasco 16.750 52 1.964 88,96 1.084 49,10 316 14,31 76 3,44
La Rioja 4.213 5 85 26,83 26 8,21 17 5,37 3 0,95
ESPAÑA 302.814 1.178 33.579 71,40 18.191 38,68 10.315 21,93 2.830 6,02

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.502 52 809 4 1.437 1
Aragón 3.381 237 300 9 937 15
Asturias 1.120 0 130 1 334 0
Baleares 1.202 11 171 0 224 0
Canarias 972 4 187 0 162 0
Cantabria 1.076 14 83 2 217 0
Castilla La Mancha 9.516 2 672 2 3.038 3
Castilla y León 8.874 24 634 1 2.799 1
Catalunya 29.661 54 3.010 3 5.703 5
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.972 52 753 5 1.437 3
Extremadura 1.794 5 143 3 520 1
Galicia 2.980 17 340 1 619 0
Madrid 43.012 67 3.656 6 8.457 5
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 724 18 117 2 148 0
Navarra 2.098 24 139 2 529 0
País Vasco 7.070 10 582 0 1.565 0
La Rioja 1.493 3 91 0 366 0
ESPAÑA 127.507 594 11.824 41 28.498 34

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.