Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 12:00 hores d’avui, 4 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 240.660 casos confirmats de COVID-19 i 27.133 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.06.2020. #

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.743 9 141 1,68 86 1,02 36 0,43 14 0,17
Aragón 5.734 3 186 14,10 69 5,23 41 3,11 13 0,99
Asturias 2.425 0 32 3,13 26 2,54 6 0,59 2 0,20
Baleares 2.164 0 56 4,87 24 2,09 13 1,13 6 0,52
Canarias 2.361 4 56 2,60 33 1,53 7 0,33 1 0,05
Cantabria 2.316 0 34 5,85 10 1,72 10 1,72 5 0,86
Castilla La Mancha 17.393 4 426 20,96 161 7,92 86 4,23 14 0,69
Castilla y León 19.009 14 584 24,34 258 10,75 64 2,67 17 0,71
Catalunya 59.163 51 2.242 29,21 710 9,25 340 4,43 77 1,00
Ceuta 163 7 41 48,36 24 28,31 17 20,05 8 9,44
C. Valenciana 11.265 4 203 4,06 80 1,60 24 0,48 8 0,16
Extremadura 2.973 0 25 2,34 11 1,03 9 0,84 3 0,28
Galicia 9.134 1 55 2,04 11 0,41 11 0,41 2 0,07
Madrid 69.236 87 1.426 21,40 672 10,08 255 3,83 50 0,75
Melilla 122 0 1 1,16 1 1,16 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.613 5 38 2,54 16 1,07 3 0,20 0 0,00
Navarra 5.265 4 100 15,29 43 6,57 15 2,29 4 0,61
País Vasco 13.527 2 93 4,21 32 1,45 20 0,91 5 0,23
La Rioja 4.054 0 18 5,68 9 2,84 8 2,53 1 0,32
ESPAÑA 240.660 195 5.757 12,24 2.276 4,84 965 2,05 230 0,49

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.06.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 04.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.299 19 772 0 1.404 2
Aragón 2.659 8 270 0 826 0
Asturias 1.110 6 124 0 311 9
Baleares 1.186 1 171 0 209 0
Canarias 948 3 180 1 151 0
Cantabria 1.046 3 79 0 202 0
Castilla La Mancha 9.337 8 653 2 2.945 0
Castilla y León 8.685 37 550 4 1.928 25
Catalunya 29.168 20 2.978 0 5.587 7
Ceuta 14 2 4 0 4 0
C. Valenciana 5.794 3 740 0 1.332 3
Extremadura 1.772 3 110 0 508 4
Galicia 2.932 7 329 0 609 1
Madrid 42.068 35 3.550 3 8.691 2
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 680 3 112 0 148 0
Navarra 2.038 2 136 1 490 0
País Vasco 6.963 5 574 0 1.424 1
La Rioja 1.484 1 91 0 362 2
ESPAÑA 124.227 166 11.426 11 27.133 56